Evaluation of the Relationship Between Leftover and Diet Quality Index Among Adult Individuals


HIZLI H., SEZER F. E., GÜLDEMİR O.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.1, pp.467-477, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to determine the food wasting, affecting factors and the dietary quality of the adults who use catering places. Total of 298 adults participated in the study from December 2016 to May 2017. It was determined that 15.4% of the individuals left their meals on their plates when they ate in the catering places. It was found that this food waste is the most common 25% in the food groups separated as soup, main dish, side dishes, dessert, salad and bread. The side dishes were the most common leftover dishes while soup was the least common leftover dish among food groups. The rate of those who think that waste is made in Turkey is 95,6 %, while catering places are 87,2 %. 63.9% of females and 70.8% of males were found to have low Dietary Quality Index score. As a result, it is understood that individuals are aware of waste but their diet quality is also low.
Bu çalışma yetişkin bireylerin toplu beslenme alanlarında yaptığı tabak israfını, etkileyenfaktörleri ve bu alanları kullanan bireylerin diyet kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Toplam 298 bireyin katıldığı çalışma, Ocak-Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür.Araştırmada, veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu yüz yüze görüşülerekuygulanmıştır. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kaydedilerek, Beden Kütle İndeksihesaplanmıştır. Tabakta bırakılan yemek miktarının belirlenmesinde dairesel yüzdelikgörsellerden faydalanılmıştır. Bireylerin 24 saatlik besin tüketim kaydı alınarak, enerji vebesin ögeleri alımları ile Diyet Kalite İndeksi puanı hesaplanmıştır. Toplu beslenmealanlarında yemek yediklerinde bireylerin %61,7’sinin tabaklarında yemek bıraktığı; bumiktarın çorba, ana yemek, pilav/makarna/börek, tatlı, salata ve ekmek olarak ayrılmışyemek gruplarında en yaygın %25 oranında olduğu belirlenmiştir. Tabak artığı bırakmayüzdesinin çorba ve ana yemek (%3,0) gruplarında daha düşük; ekmek (%12,0) ve tatlı(%9,1) gruplarında ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kadınların %63,9’unun, erkeklerin%70,8’inin Diyet Kalite İndeksi puanının düşük olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak,bireylerin israfın farkında olduğu buna karşılık diyet kalitelerinin de düşük olduğuanlaşılmaktadır.