Democracy Through Law Or Law Through Democracy?Reflections On The Relationship Between Law And Democracy


KARAKUL S.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.79-108, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

"Democracy through law" formula refers to the application of legal procedures in establishing, protecting and consolidating democratic order. On the other hand, the concept of "law through democracy" emphasizes that democratic procedures and principles shall be applied in the preparation, adoption and application of legal rules. Although the formula of "democracy through law" is widely accepted in theory and practice, the concept of "law through democracy" is not commonly used and endorsed by the doctrine. This paper analyses the democratic transition and consolidation through law, "law through democracy" approach and the probable impacts of cosmopolitan democracy over national legal systems in a general framework
Egemenlik, ulus devlet anlayışının temel kavramlarından biridir. Ulus devlet daha önceki devlet yapılarından farklı bir egemenlik anlayışını on yedinci yüzyıldan itibaren inşa etmeye başlamıştır. Bu makalede, son dört yüz yılda önde gelen hukuk teorisyenlerinin egemenlik kavramına getirdiği farklı tanımlar ve yaklaşımlar özetlenmiş ve egemenlik kavramının içeriğinin göstermiş olduğu değişim analiz edilmiştir. Bu tarihi bakış mutlak nitelikli ve kişi merkezli klasik egemenlik öğretisinin zamanla kurum ve hukuk merkezli bir nitelik kazandığına işaret etmektedir. Bu gelişimin bir sonucu olarak pozitif hukuk öğretisi de devleti kişiye ve onun iradesine benzeterek algılayan, hukuku da bu kişi devletin ürünü olarak gören bir söylemden uzaklaşarak, devletin hukukla özdeşleştirildiği ve hukukun devlet organlarının yetki sınırlarını belirlediği yeni bir yaklaşım biçimine yönelmiştir. Makale ayrıca uluslararası ve ulusüstü yapıların egemenlik söyleminin kurgulanması üzerindeki etkilerini de ele almaktadır