Alveolar Crest Height and Maxillary Sinus Mucosa: Cone Beam Computed Tomography Evaluation


DEMİREL O., AKBULUT A.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.41, no.3, pp.179-186, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.179-186
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Introductıon: For dental implant placement, primary requirement is adequate bone. Alveolar crest atrophy in maxillar posterior area may necessitate sinus augmentation. During sinus augmentation, complications may be seen due to anatomy and pathologies of the maxillary sinus. The purpose of this study is to evaluate the relationship between alveolar crest height (ACH) and maxillary sinus mucosal changes (SMC).Methods: Study included sixty maxillary posterior edentulous patients who had undergone cone beam computed tomography (CBCT) evaluation for implant planning. On CBCT images panoramic reconstructions were made to define the measurement sections and on cross-sectional images ACHs were measured. Any visible change in maxillary sinus mucosa were recorded.Results: Of the evaluated 60 patients, 63.3% showed SMCs. ACHs were, 16.78 and 17.39 mm for first premolar, 8.92 and 7.83 mm for second premolar, 7.07 mm and 5.37 mm for first molar and 10.05 mm and 8.5 mm for second molar areas in patients without and with SMCs, respectively. Average ACHs were lower in patients with SMCs in molar area (p<0.05). Dıscussıon and Conclusıon: There is a correlation between alveolar crest height of the molar area and sinus mucosal change existence. Average alveolar crest height in the molar area is lower in patients with mucosal changes, compared to patients without mucosal changes. Sinus augmentation in the molar area requires attention for maxillary sinus mucosa.
Girişve Amaç: Dental implantların uygulanabilmesi için birincil gereklilik yeterli kemik miktarıdır. Maksiller posterior bölgede alveolar kretin atrofisi maksiller sinüs augmentasyonunu gerekli kılabilir. Sinüs augmentasyonu sırasında maksiller sinüs anatomisine ve patolojilerine bağlı olarak komplikasyonlar gözlenebilir. Bu çalışmanın amacı alveolar kret yüksekliği (AKY) ve maksiller sinüs mukozal değişiklikleri (SMD) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya, implant planlaması amacıyla konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsü alınmış 60 hasta dahil edildi. KIBT görüntüleri üzerinde ölçüm yapılacak kesitleri belirlemek amacıyla panoramik rekonstrüksiyonlar yapıldı vecross-sectional kesitler üzerinde AKY ölçüldü. Maksiller sinüs mukozasındaki herhangi bir değişiklik kaydedildi.Bulgular: Değerlendirilen 60 hastanın % 63.3’ ünde SMD gözlendi. AKY değerleri, SMD olmayan ve olan hastalarda sırasıyla; birinci premolar için 16.78 ve 17.39 mm., ikinci premolar için 8.92 ve 7.83 mm., birinci molar için 7.07 ve 5.37 mm., ikinci molar için 10.05 ve 8.5 mm. olarak ölçüldü. Birinci molar bölgesinde ortalama AKY değerleri SMD olan hastalarda daha düşük bulundu (p<0.05).Tartışma ve Sonuç: Molar bölgede ortalama alveolar kret yüksekliğiile sinüs mukozal değişiklikleri arasında ilişki vardır. Maksiller sinüs mukozasında değişimler izlenen hastaların molar bölgede ortalama kret yükseklikleri, mukozal değişiklik olmayan hastalardan daha düşüktür. Molar bölgede sinüs augmentasyonu işlemindemaksiller sinüs mukozası dikkat gerektirmektedir.