The changes in preferences for venous thromboembolism prophylaxis after total joint arthroplasty in Turkey: A survey Türkiye'de total eklem artroplastisi sonrasi venöz tromboembolizm profilaksisi tercihlerindeki değişimler: Bir anket


Creative Commons License

Azboy N., Çimen O., Demirtaş A., Elçi S., AZBOY İ.

Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi, vol.29, no.3, pp.139-146, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5606/ehc.2018.61511
  • Journal Name: Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-146
  • Keywords: Arthroplasty, prophylaxis, questionnaire, Turkey, venous thromboembolism
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: This study aims to investigate the changes in preferences of orthopedic surgeons for venous thromboembolism (VTE) prophylaxis after total knee arthroplasty (TKA) and total hip arthroplasty (THA) and the factors that affect such changes in Turkey. Materials and methods: Turkish Orthopedics and Traumatology Association members (n=2,180) were invited to fill in the questionnaire. A total of 366 orthopedic surgeons responded and completed questionnaire. The questionnaire was comprised of 12 questions investigating the demographics of surgeons, their preferences for VTE prophylaxis, the changes in their preferences over the course of the past three years, and the causes of such changes. Results: In the past three years, 31.1% of surgeons changed their VTE prophylaxis method and 32.7% used risk classifications. The use of low molecular weight heparin (LMWH) decreased from 89.4% to 42.5% and from 85.8% to 44.2% after TKA and THA, respectively. The use of aspirin increased from 10.6% to 43.4% and from 9.7% to 37.2% after TKA and THA, respectively. The use of oral anticoagulants increased from 11.5% to 41.6% and from 10.6% to 39.8% after TKA and THA, respectively. Still, orthopedic surgeons in Turkey preferred LMWH at rates of 75.7% and 74% after TKA and THA, respectively. Congressional presentations were the first (47.7%) among the causes of the changes in preferences for VTE prophylaxis. Preferences of up to 60% of surgeons working at universities were influenced by the American Academy of Orthopedic Surgeons guidelines. Conclusion: In the past three years, approximately one third of orthopedic surgeons changed their preferences for VTE prophylaxis after total joint arthroplasty in Turkey. Changes in preferences were largely in favor of aspirin and oral anticoagulants in parallel to changes in guidelines for VTE prevention. Amaç: Bu çalişmada Türkiye'de total diz artroplastisi (TDA) ve total kalça artroplastisi (TKA) sonrasi ortopedik cerrahlarin venöz tromboembolizm (VTE) profilaksisi tercihlerindeki değişimler ve bu değişimlerde etkili olan faktörler araştirildi. Gereç ve yöntemler: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği üyeleri (n=2180) soru formunu doldurmaya davet edildi. Toplam 366 ortopedik cerrah yanit verdi ve anketi tamamladi. Anket; cerrahlarin demografik özelliklerini, VTE profilaksisi tercihlerini, son üç yil içerisinde tercihlerindeki değişimleri ve bu değişimlerin nedenlerini araştiran 12 sorudan oluşuyordu. Bulgular: Son üç yil içerisinde cerrahlarin %31.1'i VTE profilaksisi yöntemini değiştirdi ve %32.7'si risk siniflamasi kullandi. Düsük moleküler ağirlikli heparin (DMAH) kullanimi TDA ve TKA sonrasi sirasiyla %89.4'ten %42.5'e ve %85.8'den %44.2'ye düştü. Aspirin kullanimi TDA ve TKA sonrasi sirasiyla %10.6'dan %43.4'e ve %9.7'den %37.2'ye yükseldi. Oral antikoagülan kullanimi TDA ve TKA sonrasi sirasiyla %11.5'ten %41.6'ya ve %10.6'dan %39.8'e yükseldi. Bununla birlikte, Türkiye'de ortopedik cerrahlar TDA ve TKA sonrasi sirasiyla %75.7 ve %74 oranlarinda DMAH tercih etti. Venöz tromboembolizm profilaksisi için tercihlerdeki değişimlerin nedenleri arasinda kongre sunumlari ilk sirada (%47.7) idi. üniversitelerde çalişan cerrahlarin %60'a kadarinin tercihleri Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi kilavuzlarindan etkilendi. Sonuç: Son üç yilda Türkiye'de ortopedik cerrahlarin yaklaşik üçte biri total eklem artroplastisi sonrasi VTE profilaksisindeki tercihlerini değiştirdi. Venöz tromboembolizmin önlenmesi için kilavuzlardaki değişikliklere paralel olarak tercihlerdeki değişiklikler büyük oranda aspirinin ve oral antikoagülanlarin lehine idi.