Ceza Hukuku Temel Kavramlar


Egemenoğlu A., Alan E.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Ceza hukukuna girişle başlangıç yapılan eserde; ceza hukukunun tanımı, amacı, hukuk bilim disiplinleri arasındaki yeri, diğer hukuk bilim disiplinleriyle olan ilişkisi, kaynakları, ceza hukukunun güvence işlevi ve ceza hukukunda yoruma ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, akabinde suç politikası, ceza hukuku tarihi ve ceza kanununun uygulama alanına yer verilmiştir.
Ceza hukukunda bir eylemin suç teşkil etmesi bakımından suçun unsurlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda eserde suçun yapısal unsurları, suç dolayısıyla sorumluluk için aranan koşullar ve suçun özel görünüş şekilleri incelenmiştir.
Tipe uygun ve haksız olan eylemi gerçekleştiren fail hakkında nihai olarak bir yaptırım tatbik edilmektedir. Bu kapsamda ceza hukukunda yaptırımların türleri, taşıdıkları özellikler, infaz suretleri ve bu yaptırımlara bağlanan hukuki sonuçlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.