EXAMINATION OF COPING PROCESSES OF POOR WOMEN WITH BREAST CANCER


LOTFİ S., KARATAŞ K.

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.0, no.16, pp.23-42, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 16
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-42
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the coping processes of poor women with breast cancer. The sample of the study consisted of poor women with breast cancer. The research was conducted on 110 poor women with breast cancer who are receiving services from the Mamak and Keçiören Social Assistance and Solidarity Foundation and who had been undergoing received treatment at Ankara Oncology Hospital. "Interview Form" and "Coping Scale" were used as data collection tools in the research. The analysis of the data was done with the help of SPSS (version 18.0). T test, chi-square and correlation tests were used for data analysis. According to the findings of the research, self-blame, behavioral neglect and self-acceptance decrease as the age increases in women with breast cancer. Religious items are used at a higher level as a coping style in patients low monthly income. Illiterate poor women with breast cancer have higher scores than others in terms of self- acceptance as a coping style. According to the findings of the study, social support from the family in breast cancer patients is important in coping with the disease. They couldn’t receive adequate support from social workers and psychologists working in the hospital's medical social service units in their process of dealing with the difficulties faced. On the other hand, it was found that patients received this support from their family. It has been determined that coping practices of women with low education and no profession are more dependent on religious elements. It is going to contribute to the literature approaching in the different aspects of the problems of the poor women with breast cancer and planning the comprehensive works by reaching more participants in the future studies.
Bu araştırmada, meme kanseri yoksul kadınların baş etme süreçlerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi meme kanseri yoksul kadınlardan oluşmuştur.Araştırma, Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören, Mamak ve Keçiören SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan hizmet alan meme kanseri 110 yoksul kadınüzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu”ve “Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinçözümlenmesi SPSS (versiyon 18.0) yardımıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için T test, kikare ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre meme kanserihastası yoksul kadınlarda yaş artıkça kendini suçlama, davranışsal boş verme vekabullenme azalmaktadır. Aylık geliri düşük olan hastalarda başa çıkma tutumu olarakdini öğeler daha yüksek düzeyde kullanılmaktadır. Okur yazar olmayan meme kanserihastası yoksul kadınların kabullenme başa çıkma tutumu puanı diğerlerine göre dahayüksektir. Araştırmanın bulgularına göre, meme kanseri hastalarında aileden alınansosyal destek, hastalıkla başa çıkmakta önemlidir. Hastalar, karşılaştıkları güçlüklerlebaşa çıkmak süreçlerinde, hastanenin tıbbi sosyal hizmet biriminde çalışan sosyalhizmet uzmanlarından ve psikologlardan, yeterli destek alamamaktadırlar. Buna karşılıkhastaların bu desteği aileden aldıkları görülmüştür. Eğitimi düzeyi düşük olan ve mesleğiolmayan kadınların başa çıkma tutumlarının dini öğelere daha bağlı olduğubelirlenmiştir. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, meme kanseri yoksul kadınların karşılaştıkları sorunları farklı açıdan ele alınması ve daha fazla katılımcı sayısına ulaşılarak kapsamlı çalışmaların planlanması literatüre katkı sunacaktır.