İslam'ın Erken Döneminde Parasal Uygulamalar ve Kağıt Para


Şahin H.

in: Geçmişten Bugüne Müslüman Toplumlarda Para ve Faiz, Prof. Dr. İbrahim Turhan, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.115-136, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.115-136
  • Editors: Prof. Dr. İbrahim Turhan, Editor
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

“Para ile ilgili anlayışın ve bunun gündeme getirdiği meselelerin Müslüman toplumların çoğunda krize dönüşmesi, teorik açıdan sağlıklı bir analiz yapılamaması ve uygulamada çözümsüzlüklere düşülmesi, inançla yaşam arasında bir açmaz oluşmasına ve dolayısıyla ilahiyat sorununa da yol açmaktadır. Bu krizin oluşumunda İslam iktisadına ilişkin metodolojik ve epistemolojik sorunlar da etkili olmaktadır. İktisadî ve tarihsel bir olgu olan para ile ilgili kavrayış netleşmeden bugün Müslümanların ekonomi tasavvurunda merkezî bir yer tutan, sadece kuramsal değil siyasal alanda da önemli gündem maddelerinden olan birçok tartışmayı sağlıklı ve uygulanabilir bir çözüme kavuşturmak mümkün olmayacaktır.
 
Bu çalışmanın amacı ekonomik gerçekliğin kapsamında nesnel bir olgu olarak parayı tarihten bugüne incelemek, paranın zaman içindeki değişimini ve para ile ilgili kavrayışın tarihsel durumla ilişkili yönlerini belirlemek, paranın bugünkü tanımını ve işlevlerini ortaya koymak, böylece para kavramı ve onunla ilgili -başta faiz tartışmaları olmak üzere- meselelerde fıkhî hükümlere varmak isteyebilecek olanlara gereken malzemeyi sunabilmektir.”