ALI SUAVI’S ECONOMICS VIEWS


Creative Commons License

DEMİR K.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.443-463, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the Ottoman Empire in the 19th century, the newspapers were started to come out and a journalists association was formed by whom worked in these newspapers and professed journalism. As figures suggesting views on current economic policy and politics showed up, there have been significant developments in the public announcement of state policies and in the public awareness of these issues. As a result, an independent public opinion was established. The journalists of the period questioned the economic and political policies of the state. They criticized these policies and brought forward proposals to bureaucrats. One of the journalists who questioned the state policies was Ali Suavi. Writing on Muhbir, Suavi sermonized to public in the important grand mosques of the period as well. In his writings, Suavi used a style that questioning the state’s policies and criticizing the bureaucrats and offered solutions in this respect. Suavi explained his thoughts on state’s economic problems. Published on Muhbir and Ulum newspapers while he was on an exile, Suavi’s views on Ottoman’s economic problems were presented on this study. Ali Suavi has tried to express the mistake of the economic policies carried out by the main purpose bureaucrats of the views of the newspaper and to try to make the economic development of the state as soon as possible with the views he put forward.
19. yüzyılda Osmanlı devletinde gazeteler ortaya çıkmaya başlamış ve gazetelerde çalışan ve bu mesleği icra eden bir gazeteciler topluluğu oluşmuştur. Devringazetelerinde devletin güncel iktisadi ve siyasi politikaları hakkında görüşler önesüren kişilerin ortaya çıkmasıyla devlet politikalarının halka duyurulmasında vehalkın bu konularda haberdar olmasında önemli gelişmeler yaşanmış ve bağımsızbir kamuoyunun oluşması sağlanmıştır. Dönemin gazetecileri devletin iktisadi vesiyasi politikalarını sorgulayarak devlet politikalarını tenkit etmiş ve çeşitli önerilergetirmiştir. Gazetelerde devletin politikalarını sorgulayan gazetecilerden biri deAli Suavi’dir. Suavi Muhbir’de yazılar kaleme almış aynı zamanda devrin önemlicamilerinde halka vaazlar vermiştir. Suavi, yazılarında devletin politikalarınısorgulayan ve bürokratları eleştiren bir üslup kullanmış, bu hususta çözümleröne sürmüştür. Suavi, makalelerinde devletin iktisadi sorunları hakkında düşüncelerini açıklamıştır. Bu çalışmada Suavi’nin sürgünde çıkarttığı Muhbir ve Ulumgazetelerindeki Osmanlı’nın ekonomi sorunları hakkındaki görüşleri verilmiştir.Ali Suavi’nin, gazetede görüşlerin ana amacı bürokratların yürüttüğü ekonomikpolitikalarının yanlışlığını dile getirmek ve öne sürdüğü görüşlerle devletin ekonomik kalkınmasını bir an önce sağlanmasına çalışmak olmuştur.