Rubber Dam and Application Methods in Dental Practice


Creative Commons License

ESKİBAĞLAR M., ESKİBAĞLAR B. K., GÜNDOĞAR M., ÖZYÜREK T.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.3, pp.875-880, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.755821
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.875-880
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Isolation is necessary in most dental practices. Rubber dammethod is often preferred for this process. Rubber dam improvesthe success of the process by providing proper isolation of thestudy area. In addition, it reduces aerosol formation. Today, itprotects of the operator and the dental staff and the patients frominfectious diseases such as coronavirus transmitted by droplets.By optimizing the way it works, it prevents possible soft mouthtissue injuries that you choose from the operator’s view. In thisreview article, rubber dam isolation method which is usedfrequently in dentistry is explained
Diş hekimliği uygulamalarının çoğunluğunda izolasyon işlemigereklidir. Bu işlem için sıklıkla rubber dam yöntemi tercih edilir.Rubber dam çalışma alanının uygun bir şekilde izolasyonunusağlayarak işlemin başarısını arttırır. Bunun yanı sıra aerasololuşumunu azaltır. Günümüzde özellikle damlacık yoluyla bulaşankoronavirüs gibi enfeksiyöz hastalıklara karşı hasta, hekim vehekim yardımcılarını korur. Çalışma alanını optimal hale getirerekhekimin görüşünü arttırır ve olası ağız içi yumuşak dokuyaralanmalarının önüne geçer. Bu makalede diş hekimliğindesıklıkla kullanılan rubber dam izolasyon yöntemi anlatılmaktadır.