Rol stresi ve sinizm ilişkisinde öz-yeterliliğin rolü: Akademisyenler üzerine bir araştırma


GÜLEN ERTOSUN Ö.

Business, Economics and Management Research Journal, vol.6, no.1, pp.122-138, 2023 (Peer-Reviewed Journal)