Özgeçmişlerin Biçimsel Özelliklerinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi: İdeal Özgeçmiş Biçimi Nasıl Olmalıdır?


VARDARLIER P., ÇETİN C., KARAKÖY D.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.22, pp.335-356, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Curriculum vitae (CV), which is prepared for job interviews or career plans, is an important tool in order to find a job, to promote or differentiation from the other candidates during the hiring process. Finding the right candidate is possible with the examined CV and the judgment of the recruitment specialist after the examination. The aim of this study is to conduct an exploratory research to analyze that how an ideal CV format should be with considering the cognitive process of the deciding. Our focus group in the research consist of 17 HR specialist. Participants examined 24 different CV by eye tracking method. The format of the ideal CV have been tried to be explored by the help of heat map and information of how long participants assessed the information, which parts they are focused, which parts they spend more time, which parts they read more.
Günümüzde insanların kariyer planlamaları ve iş görüşmeleri için hazırlamış oldukları özgeçmişler iş bulmak,terfi etmek ve rakiplerinden sıyrılmak için önemli bir araçtır. Büyüyen nitelikli işgücü piyasasında doğru adayıbulmak ilk aşamada incelenen özgeçmiş ve bunun sonucunda varılan yargıyla mümkün olur. Bu çalışma ileamaçlanan; insan kaynakları uzmanlarının karar verme esnasındaki bilişsel sürecinin varlığını göz önündebulundurarak ideal özgeçmişin biçim yönünden nasıl olması gerektiğine dair keşifsel bir araştırma yürütmektir.Araştırmadaki odak grubumuz alanında uzman 17 İnsan Kaynakları çalışanından oluşmaktadır. Katılımcılarfarklı kişilere ait biçim yönünden de birbirinden farklı 24 özgeçmişi göz izleme yöntemiyle incelemişlerdir. Isıharitaları ve katılımcıların bilgileri ne kadar sürede değerlendirdiği, özgeçmişin hangi bölümlerineodaklandıkları, hangi bölümlerinde daha fazla vakit geçirdikleri, hangi bölümü daha çok okudukları gibi verilerincelenerek ideal özgeçmişin biçimsel özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.