Examining the Relationship Between Academic Achievement and School Engagement: A Meta Analysis Study


KAYA M., BOYRAZ C.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.148-165, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.148-165
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to synthesize the findings of the studies examining the relationship between school engagement and academic achievement. In this study, meta-analysis method was used because the aim was to synthesize the findings of quantitative research. The data of this study were accessed from ERIC, Akademic Search Complete, Education Source and Scopus data scanning bases. The data cover between 2008-2019. A number of criteria have been developed for the selection of researches. A total of 55 basic studies meeting the criteria of this study were included in the analysis. In this study, the free effect sizes produced by the researches were preferred as the analysis unit. A total of 150 effect sizes were analyzed. The effect sizes were calculated with the package program, CMA 2.2. Pearson correlation coefficient (r = ES) was preferred as the effect size of each independent study. As a result of the research, it has been observed that school engagement affects students' academic achievements weakly and positively. In addition, it was found that the distribution of effect sizes varied according to the scale type used, academic field and engagement dimensions moderators.
Bu çalışmada okul bağlılığı ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma bulgularının sentezlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı nicel araştırmaların bulgularını sentezlemek olduğundan meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın verilerine ERIC, Akademic Search Complete, Education Source ve Scopus veri tarama tabanlarından erişilmiştir. Veriler 2008-2019 yılları arasını kapsamaktadır. Araştırmaların seçimi için bir dizi ölçüt geliştirilmiştir. Bu çalışmanın ölçütlerini karşılayan toplam 55 temel araştırma analize dahil edilmiştir. Bu çalışmada analiz birimi olarak araştırmaların ürettiği serbest etki büyüklükleri tercih edilmiştir. Toplam 150 etki büyüklüğü analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler, rastlantısal etkiler modeli altında yürütülmüştür. CMA 2.2. paket programı ile etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Her bir bağımsız araştırmanın etki büyüklüğü olarak Pearson korelasyon katsayısı (r=ES) tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda okul bağlılığının öğrencilerin akademik başarısını zayıf düzeyde ve pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçek türü, ölçülen akademik alan ve bağlanma boyutları moderatörlerine göre etki büyüklerinin dağılımın farklılaştığı bulgulanmıştır.