The Evaluation of the Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine Students’ Views for the Medical Sociology Courses


Acar C., Ünlü E. S., Mutluer B., Balcı Yapalak A. N., Özyıldırım B.

Sağlık ve Toplum, vol.34, no.1, pp.151-158, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.151-158
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

Sağlık sosyolojisinin toplum sağlığının geliştirilmesi açısından tıptaki yeri önemlidir. Bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık sosyolojisi derslerine dair görüşlerini tanımlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu kesitsel araştırmada literatürden faydalanarak oluşturulan sağlık sosyolojisi ile ilgili bilgi, tutum, davranış anketi tıp fakültesi 2 ve 5. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzdeleri ile sunulmuş, bağımsız değişkenlerin etkisi istatistik testleri ile analiz edilmiştir.

Sonuçlar (Bulgular)

Her beş öğrenciden yalnızca birisi sağlık sosyolojisi kavramını duymuştur (%28,6, n=42). 2. sınıf öğrencilerinin %81,6 (n=71)’sı, 5.sınıf öğrencilerinin %60 (n=36)’ı tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık sosyolojisi dersi alması gerektiğini düşünmektedir.

Tartışma

Tıp fakültesi öğrencileri, sağlık sosyolojisi dersinin genellikle hasta-hekim ilişkisinde yararlı olabileceği görüşündedirler. Sağlık sosyolojisi eğitiminin gerekmediğini düşünen öğrenciler ise sosyal bilimler içerikli derslerin veriliş şekliyle ilgili sorunları vurgulamaktadır. Tıp eğitimi müfredatındaki sosyal bilimler eğitimlerinin sağlık

perspektifinden verilmesi öğrencilerin motivasyonunu ve sosyal bilimlerin tıbbi alandaki faydasını arttıracaktır.