5-αRedüktaz Eksikliğine Bağlı 46, XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgusu


KILINÇ S., Çatak H., Bostan Ö., GÜRAN T.

55. Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes