Perineal üretroplastide suprapubik sistoskopi kullanımı


Creative Commons License

HORUZ R., GÖKTAŞ C., ÇETİNEL A. C., AKÇA O., SELİMOĞLU A., ALBAYRAK S.

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, vol.39, no.4, pp.244-248, 2013 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5152/tud.2013.061
  • Journal Name: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.244-248
  • Keywords: Anastomosis, cystoscopy, perineum, suprapubic, urethral stricture
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Posterior urethral strictures are difficult cases to treat for urologists. Anastomotic open urethro- plasty is the major surgical treatment option, and various modifications/manipulations to the procedure have been recommended in the literature. We aimed to assess the advantages of performing antegrade endoscopy through the suprapubic cystostomy tract during perineal urethroplasty. Material and methods: Thirty-six perineal urethroplasties combined with suprapubic cystoscopy were performed in 33 adult male patients between 2005 and 2011. Pre-and peri-operative records of the patients were evaluated, with a particular focus on suprapubic cystoscopy findings during urethroplasty. Results: The mean patient age was 41 years, and the mean lesion length was 2.6 cm (range 1-10 cm). Lesions were secondary to pelvic trauma in 21 patients, to a history of prostatic surgery in 8 patients, and to other miscellaneous causes in the 4 remaining patients. In 23 cases with normal bladder necks, the anastomosis was created under the guidance of antegrade cystoscopy with fluoroscopy. In 10 cases, stiff guide wires or paddles were used in addition to endoscopic light to identify the correct anastomosis site. In two procedures, fistula openings were identified during endoscopy, and fistula repair was performed along with anastomosis. In one case involving the longest lesion with involvement of the bladder neck, a combined perineal-transpu- bic urethroplasty was performed. The mean follow up duration was 19 (3-38) months. The overall success rate was 91%, and the re-operation rate was 9%. Conclusion: Suprapubic cystoscopy is an easy-to-perform adjunctive modality in perineal urethroplasty. This method provides the benefits of supplementary endoscopic findings and feasibility of certain maneu- vers that facilitate debridement and anastomosis formation concurrent with perineal urethroplasty.
Amaç: Posterior üretra darlıkları ürologlar için tedavisi zor olgular arasında yer almaktadır. Cerrahi tedavide temel seçenek olan anastomotik açık uretroplasti için literatürde çeşitli manuplasyonlar ve modifikasyonlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada perineal uretroplasti sırasında suprapubik sistostomi traktından uygulanan antegrad endoskopinin avantajlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntemler: 2005-2011 yılları arasında toplam 36 seans suprapubik sistoskopi yardımlı perineal uretroplasti operasyonu uygulanan 33 yetişkin erkek hastanın, özellikle uretroplasti sırasındaki sistoskopik bulgular başta olmak üzere, operatif verileri incelendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41 yıl ve lezyon uzunluğu 2,6 (1-10) cm idi. Etyolojik faktör olarak 21 hastada travma, 8 hastada prostat cerrahisi, ve 4 hastada diğer nedenler saptandı. Yirmi üç olguda mesane boynu normaldi ve antegrad sistoskopun ışığı kılavuzluğunda anastomoz gerçekleştirildi. On olguda doğru anastomoz hattını saptamak için, ilaveten, sert kılavuz tellerden ve iğnelerden yararlanıldı. İki olguda endoskopi sırasında fistül saptandı ve anastomoza ilave olarak fistül onarımı uygulandı. Mesane boynunu da kapsayacak şekilde, en uzun darlığa sahip olan 1 olguda combine perineal-transpubik onarım uygulandı. Hastaların ortalama takip süresi 19 (3-38) ay idi. Genel başarı oranı %91 ve re-operasyon oranı %9 idi. Sonuç: Suprapubik sistoskopi perineal uretroplasti sırasında yararlanılabilecek kolaylıkla uygulanabilen bir yardımcı yöntemdir. Bu yöntem perineal uretroplasti sırasında debridman ve anastomoz safhalarını kolaylaştıracak destekleyici endoskopik bulgular sağlaması ve çeşitli manevralara imkan tanıması açısından avantaj sağlar.