Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Analjezik Etkinliğinin Araştırılması : Randomize Kontrollü Çalışma


Yayık A. M., AHISKALIOĞLU A., Sulak M. M., ORAL AHISKALIOĞLU E., KARAKAYA M. A., Çelik E. C., ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes