ADIN İMPLANTLARININ KISA DÖNEM RADYO FREKANS ANALIZ ÖLÇÜMLERİ


DEMİR B., BALCI N., KARA H. B., ÇAKAN U., TOYGAR H.

Clinical Dentistry and Research, vol.41, no.1, pp.10-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Clinical Dentistry and Research
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-18
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Background and Aim: The purpose of this study was to understand and monitor the transition from primary to secondary stability of implants having sand blast large grit acid etched surface, for the timing of the prosthodontic treatment via using the Radio Frequency Analysis. Subjects and Methods: Forty-two dental implants were placed in 19 patients and Implant Stability Quotient measurements were performed at baseline, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th and 8th weeks. The lengths and diameters of the implants were also correlated with Implant Stability Quotient values. Results: The present data showed no correlation between lengths, diameters and Radio Frequency Analysis at any of the measurement times. In each group, implant stability at the baseline and 8th weeks showed significant higher Radio Frequency Analysis (RFA) values than the 2nd, 3rd and 4th weeks (p<0.05). Statistically no difference was found between the baseline and 8th week measurements (p>0.05).Conclusion: Measuring Implant Stability Quotient values can help the clinician understand the condition of the implant without disrupting the healing implant-bone interface, allowing to decide the loading time.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kumlanmış-asitlenmiş yüzeye sahip implantların primer stabiliteden sekonder stabiliteye geçişini, Radyo Frekans Analiz yöntemi kullanarak anlamak ve gözlemlemektir. Bireyler ve Yöntem: Ondokuz hastada 42 implant yerleştirilmiş ve başlangıç, 1, 2, 3, 4, 6 ve 8. haftalarda İmplant Stabilite ölçümleri (Implant Stability Quotient-ISQ) yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen bilgiler, implantların boyu ve çapı ile Radyo Frekans Analiz ölçümleri arasında hiçbir zaman diliminde ilişki göstermemektedir. Tüm gruplarda implant stabilitesi, başlangıç ve 8. haftada 2, 3 ve 4. haftalara göre anlamlı derecede yüksek İmplant Stabilite ölçüm değeri göstermiştir (p<0.05). Başlangıç ve 8. hafta arasında istatistiksel fark bulunamamıştır (p>0.05).Sonuçlar: İmplant Stabilite değerlerini ölçmek, iyileşen implantkemik bağlantısına zarar vermeden, implantın iyileşme durumu hakkında fikir vererek yükleme zamanının kararında hekime yardımcı olabilir.