A Case of Acute Dystonia Induced by Metoclopramide


HELVACI YILMAZ N., HANOĞLU L.

Bozok Tıp Dergisi, vol.5, no.3, pp.62-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.62-64
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Metoclopramide is an antiemetic drug that antagonizes dopamine D2 receptors. Acute dystonia induced by metoclopramide is a rare disease which is more common in children, young women and patients with a positive family history. The history of the drug intake and typical clinical presentation are essential for the correct diagnosis. In this case, we would like to present a patient with metoclopramide induced acute dystonia that we were first confused about the diagnosis and that recurrent biperiden injections were effective for the therapy.
ÖZET Metoklopramid D2 dopamin reseptörlerini antagonize eden bir antiemetiktir. Metoklopramid kul- lanımına bağlı gelişen akut distoni; çocuklarda, genç bayanlarda ve aile öyküsü pozitif olanlarda daha sık görülen nadir bir hastalıktır. Doğru tanıyı koymak için ilaç kullanım anamnezi ve tipik kli- nik prezentasyonun olması gereklidir. Bu olguda ilk başta ayırıcı tanıda zorlandığımız, tedavisinde tekrarlayan biperiden enjeksiyonlarının etkili olduğu metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distonisi olan bir vakayı sunmaktayız.