Prognostic Factors and Effect of Peritumoral Edema on Survival in Patients with Glioblastoma underwent Resection


Creative Commons License

TAHTA A.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.226-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29058/mjwbs.867967
  • Journal Name: Batı Karadeniz Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.226-231
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The general characteristics, survival periods, factors affecting survival and the effect of peritumoral brain edema on survival of patients with glioblastoma treated with radiotherapy and concurrent chemotherapy after surgical resection were examined retrospectively and the results were compared with the literature. Material and Methods: In this study, 69 patients who underwent surgical resection between May 2014 and November 2020 and whose histopathological diagnosis was glioblastoma according to the WHO classification were included. Patients over 18 years of age, with a follow-up period of more than 2 months and treated with radiotherapy simultaneously with temozolomide were included in the study. Patients with bilateral, brainstem, thalamus, infratentorial involvement and patients who only had biopsy were not included. Results: Age (p = 0.015) and amount of resection (p = 0.044) were found to be prognostic factors in patients with glioblastoma. Peritumoral brain edema at the time of diagnosis, gender, site of the mass and tumor size were not found as prognostic factors. Conclusion: Peritumoral edema makes total removal of the mass difficult in patients with a diagnosis of glioblastoma. However, it has been determined that peritumoral edema is not a prognostic factor.
Amaç: Cerrahi rezeksiyon sonrasında radyoterapi ve eş zamanlı kemoterapi uygulanan glioblastomlu hastaların genel özellikleri, sağ kalım süreleri, buna etki eden faktörleri ve peritümöral ödemin sağ kalıma etkisi geriye doğru incelenerek sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Mayıs 2014-Kasım 2020 tarihleri arasında cerrahi rezeksiyon uygulanan ve histopatolojik tanısı WHO klasifikasyonuna göre glioblastom olan 69 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya 18 yaş üzerinde, takip süresi 2 aydan uzun olan ve radyoterapi ile eş zamanlı temozolomid tedavisi uygulanan hastalar dahil edilmiştir. Bilateral özellik gösteren, beyin sapı, talamus, infratentorial yerleşimli kitlesi olan hastalar ve sadece biyopsi yapılan hastalar dahil edilmemiştir. Bulgular: Yaş (p=0,015) ve rezeksiyon miktarının (p=0,044) glioblastomlu hastalarda prognostik faktör olduğu ortaya konulmuştur. Tanı anındaki peritümöral beyin ödemi, cinsiyet, kitlenin yerleştiği taraf ve tümör boyutu prognostik faktör olarak bulunmamıştır. Sonuç: Glioblastom tanılı hastalarda peritümöral beyin ödemi, kitlenin total olarak çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Fakat, PBÖ’nün glioblastom tanılı hastalarda prognostik bir faktör olmadığı belirlenmiştir.