Gençlerin anüler likenoid dermatiti: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiGençlerin anüler likenoid dermatiti: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi


Creative Commons License

Yüksel M., BALEVİ A., Çakıter A., Özdemir M., Türkmen İ., Demirkesen C.

Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi, vol.55, no.3, pp.135-139, 2021 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Gençlerin anüler likenoid dermatiti, sebebi net bilinmeyen, nadir görülen, her iki cinsiyeti de eşit sıklıkta etkileyen, kronik seyirli bir dermatozdur. Klinik olarak ortası hipopigmente, etrafı eritematöz veya hiperpigmente anüler yama veya plaklarla karakterizedir. Ayırıcı tanısında tinea, eritem anüler sentrifigum, eritema kronikum migrans, morfea, mikozis fungoides (MF) gibi anüler dermatozlar yer alır. Burada anüler likenoid dermatitli 9 ve 12 yaşlarında iki erkek hastanın klinik ve histopatolojik özeliklerini irdeleyip ayırıcı tanıya giren hastalıkları vurgulayıp üç yıllık takiplerini sunarken literatürde bildirilmiş olguları da gözden geçirdik