(REFUSAL OF BLOOD TRANSFUSION IN CHILDREN: JEHOVAH WITNESSES CASE EXAMPLES)


DOĞRAMACI Y. G., ERKOL Z. Z.

Tıp Hukuku Dergisi, vol.5, no.10, pp.255-300, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 10
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Tıp Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.255-300
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Refuse or consent of medical applications by fully competent person poses no problems in the general sense. One of the major problems encountered in respect of refusal of treatment is about incompetent children due to young age. In our study, we have evaluated refusal of blood transfusion in children despite the medical necessities and, cases and results in relation to Jehovah Witness children. Thus, it is aimed to contribute to the doctrine and provide guidance to potential cases in relation to refusal of treatment in children, based on case examples. Our study consists of two parts. In the first part core concepts and knowledges are explained which are then used to assess cases. In the second part Jehovah Witness children who are in need of blood transfusion are exemplified under three headings as follows; unborn, have discretion and have no discretion. After the exemplifications, our evaluations are carried out in light of the core concepts and knowledge explained in the first part.
Tam fiil ehliyetine sahip kişilerin kendilerine yönelik tıbbi uygulamalara rıza göstermesinde veya bunları reddetmesinde genel anlamda sorun bulunmamaktadır. Ancak tedavinin reddi konusunda karşımıza çıkan sorunlardan biri, yaş küçüklüğü nedeniyle tam ehliyete sahip olmayan çocuklarla ilgilidir. Çalışmamızda, çocuk olgularda tıbbi gereklilik bulunmasına rağmen kan naklinin reddedilmesi konusu, Yehova Şahidi çocuklarla ilgili yaşanan somut olaylar ve sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Böylelikle somut olaylardan yola çıkılarak, çocuklarda tedavi reddine ilişkin öğretiye katkı sağlanması ve olası somut olaylara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamız, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde somut olayların değerlendirilmesine esas teşkil edecek temel bilgi ve kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise kan nakline ihtiyacı olan Yehova Şahidi çocuk olgu örnekleri; doğmamış, ayırt etme gücü olmayan ve ayırt etme gücüne sahip çocuklar olarak üç başlıkta sunulmuştur. Olgu örnekleri, ilk bölümdeki temel bilgi ve kavramlar ışığında değerlendirilmiştir.