Akut renal kolik tedavisinde piroksikam hızlı çözünen dilaltı tablet formunun, IM piroksikam ile çift kör, randomize, plasebo kontrollü karşılaştırılması


ALTAY B., TANRIVERDİ O., ÖZMEN G., SOFUOĞLU S., HORASANLI K., MİROĞLU C.

18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Turkey, 2 - 07 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes