Transparency as Governance Component: Analysis of the Transparency of Municipal Websites


Dilaveroğlu A.

Journal of emerging economies and policy (Online), vol.9, no.2, pp.64-74, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Journal of emerging economies and policy (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.64-74
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The main question of this study is; “To what extent has transparency, which is the basic component of governance, been ensured in the use of municipalities' websites?” It was determined as . In answering this question, the websites of metropolitan and provincial municipalities in the Marmara Region were preferred as samples, since a significant part of the population is residential. In this study, in which content analysis method will be used, it is aimed to examine the official websites of the municipalities within the framework of the determined transparency criteria, to determine the situations of adequacy and inadequacy and to present suggestions to increase transparency. According to the findings, when the level of fulfillment of all the criteria by a single municipality is compared, the transparency levels of Istanbul, Bursa and Balıkesir Metropolitan Municipalities (BB) are at "quite sufficient" level, while the other municipalities are at "adequate" level. However, when the criteria are evaluated jointly for all municipalities or when the sub-criteria are considered individually, transparency levels; It is differentiated as “quite sufficient, sufficient, insufficient and quite inadequate”.

Bu çalışmanın temel sorusu; “Belediyelerin web sitelerinin kullanımında yönetişimin temel bileşeni olan şeffaflık ne ölçüde sağlanmıştır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu sorunun cevaplanmasında örneklem olarak nüfusunun önemli bir kısmının yerleşim yeri olması nedeniyle Marmara Bölgesinde yer alan büyükşehir ve il belediyelerinin web siteleri tercih edilmiştir. İçerik analizi yönetimin kullanılacağı bu çalışmada belediyelerin resmi web sitelerinin, belirlenen şeffaflık ölçütleri çerçevesinde incelenmesi, yeterlilik ve yetersizlik durumlarının saptanması ve şeffaflığı artırmaya dönük önerilerin sunulması amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre ölçütlerin tümünün tek bir belediye tarafından karşılanma düzeyi karşılaştırıldığında İstanbul, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri (BB) şeffaflık düzeyleri “oldukça yeterli”, diğer belediyeler ise “yeterli” düzeydedir. Ancak ölçütler tüm belediyeler için ortak değerlendirildiğinde ya da alt ölçütler tek tek ele alındığında şeffaflık düzeyleri; “oldukça yeterli, yeterli, yetersiz ve oldukça yetersiz” şeklinde farklılaşmaktadır.