Results of supracondylar femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement in patients with cerebral palsy


Creative Commons License

SARIKAYA İ. A., OTO M., ERDAL O. A., ŞEKER A., GORGUN B., İNAN M.

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.315-320, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.31362/patd.451725
  • Journal Name: Pamukkale Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.315-320
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Purpose: Knee flexion contracture and patella alta are common problems in cerebral palsy (CP) patients and disrupts gait function significantly. Supracondylar femur extension osteotomy (SFEO) and patellar tendon advancement (PTA) are among the leading treatment methods. We reviewed the efficacy of SFEO and PTA in the treatment of knee flexion contracture and patella alta of CP patients. Materials and methods: In this retrospective study 22 hips of 11 CP patients who were operated between 2013 and 2015 were reviewed. The mean age was 13 years when the patients were operated and the mean follow-up period was 31 months. SFEO and PTA were peroformed in all cases. Patients were evaluated clinically with gross motor function classification system (GMFCS) and recurrence of knee flexion contracture and radiologically with knee radiograph. The Koshino-Sugimoto index (KS) was recorded. Results: GMFCS scores were improved in seven patients. Recurrence of knee flexion contracture was detected in one case who was treated with revision SFEO. The mean preoperatively KS was 1.37; postoperatively KS was 1.07 and follow-up 1.24 (p=0.004). Cerclage wire irritation was detected in two cases and extracted with additionally surgical procedures.
Amaç:Diz fleksiyon kontraktürü ve patella alta serebral palsi (SP) hastalarında yaygın görülen ve yürümefonksiyonunu önemli ölçüde bozan patolojilerdir. Suprakondiler femur ekstansiyon osteotomisi (SFEO) vepatellar tendon ilerletme (PTİ) ameliyatları SP kaynaklı diz fleksiyon kontraktürünün ve patella altanın tedavisindeuygulanan yöntemler arasındadır.Bu çalışmanın amacı SP kaynaklı diz fleksiyon kontraktürünün ve patella altanın tedavisinde uygulanan SFEOve PTİ ameliyatlarının etkinliğinin incelenmesidir.Gereç ve yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2013 ve 2015 yılları arasında SP tanısı olan ve diz fleksiyonkontraktürü için SFEO ve patella alta için PTİ ameliyatı yapılan on bir hasta (22 diz) dâhil edildi. Ameliyatedildiklerinde hastaların ortalama yaşı 13; ortalama takip süresi 31 aydı. Hastalar klinik olarak kaba motorfonksiyon sınıflama sistemi (KMFSS) ve diz fleksiyon kontraktürünün nüksü ile radyografik olarak ameliyatöncesi, ameliyat sonrası, takip anterior-posterior ve lateral diz grafileri ile değerlendirildi. Koshino-Sugimotoindeksi (KS), komplikasyonlar kaydedildi.Bulgular: KMFSS değerleri yedi hastada yükselmiştir. Takipler sırasında bir olguda diz fleksiyon deformitesininnüksü saptandı ve SFEO ile tedavi edildi. Ameliyat öncesi KS indeksi ortalaması 1.37 iken ameliyat sonrasında1.07 ve son takipte 1.24 ölçüldü (p=0.004). İki olguda takiplerde serklaj teli iritasyonu saptandı ve ilave cerrahiile teller çıkarıldı.Sonuç:SP’ye bağlı diz fleksiyon kontraktürünün ve patella altanın SFEO ve PTİ ile başarılı radyolojik ve kliniksonuçlara ulaşılarak tedavi edildiği görülmüştür.