Association between paracingulate sulcus and brain volume in normal individuals


ERTAN AKAN G.

Cukurova Medical Journal, vol.0, no.1, pp.268-274, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17826/cumj.460806
  • Journal Name: Cukurova Medical Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.268-274
  • Keywords: Paracingulate sulcus length, hemispheric asymmetry, thalamus, amygdala, hippocampal volume
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate the hemispheric differences of paracingulate sulcus (PCS) length in otherwise, healthy subjects based on age and gender and to demonstrate the association between the PCS length and volumes of the amygdala, thalamus and hippocampus. Materials and Methods: Forty eight patients (26 F, 22 M; ages 20-40) with non-pathologic cranial MRI’s from 3T MRI were included. PCS length was manually measured in both hemispheres. PCS lengths ≥40 mm were classified as prominent, those between 20 and 40 mm were classified as short, and those ≤20 mm were classified as absent. Volumes of amygdala, thalamus and hippocampus were calculated from 3D T1W sagittal images using the BrainSuite program and compared statistically with PCS length. Results: No significant differences were found between hemispheres of patients with prominent, short or absent PCS in respect to age or gender. If prominent PCS, amygdala of the right hemisphere was significantly larger and right hippocampus volume was increased. In individuals with short PCS, right hippocampus was smaller. Conclusion: Absence of PCS length variation with gender and age indicates changes in PCS as a reliable finding in disease. Correlation between PCS length and volumes of amygdala, hippocampus and thalamus in the right hemisphere, can indicate an association between anterior cingulate cortex and medial prefrontal cortex connections and length of the PCS
Amaç: Bu çalışmanın amacı normal bireylerde parasingulat sulkus (PCS) uzunluğunun, yaş, cinsiyete göre hemisferler arasındaki farklılıklarını ve PCS uzunluğu ile amigdala, talamus ve hipokampus hacimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: 3T manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazında çekilen kranial MR’de patoloji saptanmamış, 20-40 yaşlarında, 48 hasta (26 K, 22 E) çalışmaya alındı. PCS uzunluğu, her iki hemisferde manuel çizildi. PCS uzunluğu 40 mm’den yüksek olanlar belirgin, 20-40 mm arasındakiler kısa, 20 mm’den düşükler yok olarak sınıflandırıldı. Üç grup, hemisferler arasında, yaş ve cinsiyete göre karşılaştırıldı. Amigdala, talamus, hipokampus hacimleri, 3D T1A sagital görüntülerden BrainSuite yazılımıyla hesaplandı. Hacimler ile PCS uzunlukları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: PCS uzunlukları belirgin, kısa, yok gruplarında hemisferler arasında, cinsiyet ve yaşa bağlı anlamlı fark saptanmadı. Sağ hemisferde PCS belirginlerde, sağ amigdala hacmi anlamlı yüksek; PCS kısalarda, sağ hipokampus hacmi en düşük; PCS-belirginlerde sağ hipokampus hacmi yüksekti.Sonuç: Normal bireylerde PCS uzunluğunda, hemisferler arasında, cinsiyet ve yaşa bağlı fark görülmemesi, PCS’nin, hastalıklarda değişmesinin güvenilir bir bulgu olduğu sonucuna varılabilir. Sağ hemisferde PCS uzunluğu ile amigdala, hipokampus hacminin korele olması, anterior singulat korteks, medial prefrontal korteks bağlantılarının