Nursing Care of the Patient who Has Undergone Lung Transplantation


RIZALAR S.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.2, pp.144-151, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Lung transplantation is a basic therapeutic alternative for the cure of serious non-neoplasic pneumopathies, such as advanced chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, and pulmonary hypertension in the end stage, and when the estimated life expectancy is under two years. The success of the process from organ removal to transplantation depends on the participation and on the work of the multidisciplinary team, promoting the content of the care provided by the team to the client in the perioperative period. While nurses provide important contributions to the healing process with the care they give in the intensive care unit, they are also responsible for post-discharge rehabilitation.
Akciğer transplantasyonu, ileri kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis, kistik fibrozis ve son evre pulmoner hipertansiyon gibikanser dışı ciddi akciğer hastalıklarında ve beklenen yaşam süresininiki yılın altında olması durumunda temel tedavi seçeneğidir. Organınalınmasından nakledilmesine kadar olan sürecin başarısı perioperatifdönemde hastaya multidisipliner ekibin katılımı ve çabasıyla verilenbakımın kalitesine bağlıdır. Hemşireler yoğun bakımda yatış sürecindeverdiği bakım ile iyileşmeye önemli katkılar sağlarken taburculuk sonrası rehabilitasyondan da sorumludurlar.