Comparison of the Effects of Standard and Diabetesspecific Dietary Products on Tight Blood Glucose Control in Critically Ill Patients


KIZILASLAN D., ÜRKMEZ S., DİKMEN Y., DEMİRKIRAN O., UTKU T.

Türk Yoğun Bakım Dergisi, vol.18, no.3, pp.139-145, 2020 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Yoğun Bakım Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-145
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Nutritional support is a part of intensive care unit therapy. In our study, we investigated the effects of diabetes-specific enteral formula and standard enteral formula on tight blood glucose control and insulin requirement in hyperglycemic intensive care unit patients. Materials and Methods: The study was planned as a prospective, randomized, crossover comparative study. The daily caloric requirements for patients who tolerated enteral product intake were calculated as 25 kcal x body weight. Calorie requirements were divided into 21 hours and hourly calorie needs and nutrient volume were calculated. Eighty patients were divided into two groups. First group received ISOSOURCE® Standard and second group received Novasource® Diabetes in the first 24 hours. In the second 24 hours, group 1 received Novasource® Diabetes, while Group 2 received Isosource® Standard. An intravenous insulin infusion was given to maintain the blood glucose level at 80-150 mg/dL. Blood glucose level was measured every 4 hours by taking arterial blood gas. Maximum, minimum, mean and median blood glucose levels, total insulin, mean insulin levels and the number of insulin dose changes were recorded. Results: No statistically significant difference was observed between two groups in terms of maximum, minimum and mean blood glucose levels. When compared, median blood glucose levels were numerically significant, but were not statistically significant in both groups. Conclusion: It was concluded that diabetes-specific enteral formula did not contribute significantly to tight blood glucose control in non-diabetic critical patients.
Amaç: Beslenme desteği, yoğun bakım tedavisinin bir parçasıdır. Çalışmamızda hiperglisemik kritik yoğun bakım hastalarında diyabete özgü enteral ürün ile standart enteral ürünün sıkı kan şekeri kontrolü ve insülin ihtiyacı üzerine etkilerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif, randomize, “cross over” karşılaştırmalı çalışma olarak planlandı. Enteral ürün alımını tolere eden hastalarda günlük alması gereken kalori gereksinimleri 25 kcal x vücut ağırlığı olarak hesaplandı. Kalori gereksinimleri 21 saate bölünerek saatlik kalori ihtiyaçları ve beslenme ürünü volümü hesaplandı. Seksen hasta 2 gruba ayrılarak 1. gruba ilk 24 saatte ISOSOURCE® Standart, 2. gruba ise Novasource® Diabet verildi. İkinci 24 saatte 1. gruba Novasource® Diabet, 2. gruba ise ISOSOURCE® Standart verildi. Kan şekeri düzeyini 80-150 mg/ dL düzeyinde tutacak şekilde intravenöz yoldan insülin infüzyonu verildi. Dört saatte bir kan şekeri düzeyi arter kan gazı alınarak ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızda en yüksek, en düşük, ortalama ve medyan kan glukoz değerleri ile toplam insülin, ortalama insülin düzeyleri ve insülin doz değişiklik sayısı kaydedildi. En yüksek, en düşük ve ortalama kan glukoz değerleri açısından her iki ürün arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Her iki grupta medyan kan glukoz düzeyleri karşılaştırıldığında sayısal olarak anlamlı görülse de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç: Diyabetik olmayan kritik hastalarda diyabete özgü ürünün sıkı kan şekeri kontrolünde çok büyük bir katkısı olmadığı sonucuna varıldı.