Evaluation of Association Between Night Eating Syndrome, Sleeping Pattern and Body Mass Index in Adult Women


BEKTAŞ B. D., GARİPAĞAOĞLU M.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.44, no.3, pp.212-219, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.212-219
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study was performed to evaluate the relationship between body mass index (BMI) with night eating syndrome (NES) and sleeping pattern in adult women. Subjects and Methods: The study was conducted on a total of 235 healthy women whose mean age was found to be 35.7±12.0 year, presenting to Maltepe Public Health Center between July 2015 and September 2015 and the data of this study were obtained with inquiry form that was performed. BMI was calculated according to weight and height a measurements obtained by the inquiry form. Night Eating Questionnaire was used to determine night eating behaviors of the individuals. Pittsburgh Sleep Quality Index was used to determine sleep quality. The analysis of the data was made by SPSS 23.0. Results: The mean BMI of individuals was found to be 26.0±6.2 kg/m2. There was a significant relationship between BMI with age, educational status, marital status, number of children and working status statistically (p<0.05). Although there was not a significant relationship between NES and obesity, it was observed that obese individuals have higher NES scores. There was a significant relationship among individuals who have NES between their numbers of snack and total meals with the rate of skipping breakfast statistically (p<0.05). Whereas we found that 60.4% of women have good sleeping quality, 39.6% of women have bad sleeping quality. The average of BMI of women that have bad sleeping quality, was higher than women that have good sleeping quality (p<0.05). There was a significant difference between NES with sleep quality and sleep quality components (p<0.05). Conclusion: As a result, it was found that night eating habit impairs sleep quality and obesity is associated with sleep quality. Being able to keep target body weight, night eating habit and sleep patterns must be considered. It was thought that the topic should be researched with more detailed studies and methods.
Amaç: Çalışma, yetişkin kadınlarda Beden Kütle İndeksi (BKİ) ile gece yeme sendromu (GYS) ve uyku düzeni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Temmuz-Ekim 2015 tarihleri arasında, Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaş ortalaması 35.7±12.0 yıl olan 235 sağlıklı kadın üzerinde yürütülen bu çalışmanın verileri, önceden hazırlanmış bir anket formu ile elde edilmiştir. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri yapılmıştır. Beden Kütle İndeksleri hesaplanmıştır. Bireylerin gece beslenme durumu "Gece Yeme Anketi", uyku düzeni "Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi" kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri SPSS 23.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların BKİ ortalaması 26.0±6.2 kg/m2 bulunmuştur. BKİ ile yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı ve çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). GYS ile obezite arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmamasına rağmen, obez bireyler arasında GYS puanının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Gece yeme sendromlu bireylerin, toplam ve ara öğün sayıları ile kahvaltı öğününü atlama oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınların %60.4'ünün uyku kalitesi iyi, %39.6'sının uyku kalitesi kötü olarak saptanmıştır. Kötü uyku kalitesine sahip kadınların BKİ ortalaması, iyi uyku kalitesine sahip olan kadınlardan yüksektir (p<0.05). GYS ile uyku kalitesi ve uyku kalite bileşenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: GYS'nin uyku kalitesini bozduğu, uyku kalitesinin de obeziteyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Arzu edilen normal vücut ağırlığına sahip olabilmek için gece beslenme alışkanlığı ile uyku düzenine dikkat edilmesi, konunun daha kapsamlı çalışma ve yöntemlerle incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.