COVID-19 Süreci ile Eğitimde Paradigma Dönüşümü: Etkili Uzaktan Eğitim Sistemi


Creative Commons License

Sayan H., Yıldız N. G.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.5, pp.257-282, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

COVID-19 süreci, eğitim sistemlerinin bugüne kadar yüzleştiği en büyük sorunlardan birisi olmuştur. Uzaktan eğitim çözümleri, bu dönemde eğitim süreçlerinde istikrarı temin etmek için birçok ülkede zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte birçok ülkede uzaktan eğitime geçişin eğitim çıktıları üzerinde uzun vadeli oluşturacağı etkiler de tartışılmaya ve olumsuz etkilerin giderilmesi için öneriler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu tartışmalarda özellikle COVID-19 salgını sonrasında eğitim eşitsizliklerinin artabileceği öngörüsüne dikkat çekilmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitime zorunlu geçişin oluşturacağı etkiler tartışılacaktır. Bu çalışmanın amacı öğrenme–öğretme sürecinin daha etkili olabilmesine yönelik uygulama sonuçları ile araştırma bulgularını sentezlemek, ilgili uygulamaların yöneticiler, öğrenciler ve eğitimciler açısından iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.