Claiming of the Monopoly Right in the Executive Distribution Agreement Against Third Parties


YEŞİLTEPE S. Ö.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.133-151, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Tek satıcının sahip olduğu tekel hakkının, yer, zaman ve sözleşme konusuolan mallar bakımından sınırlanması gerekir. Yapımcı ile sözleşme ilişkisi içerisindebulunmayan üçüncü kişilere karşı ise tek satıcının, yapımcı ile aralarındayapılmış olan tek satıcılık sözleşmesine dayanarak ileri sürebileceği herhangi birhakkı bulunmamaktadır. Doktrinde, bazı durumlarda tek satıcının tekel hakkınıüçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesinin sözleşme dışı sorumluluk kurallarınave özellikle TTK’daki haksız rekabet hükümlerine göre mümkün olabileceği kabuledilmiştir.Yapımcıdan satın aldığı malları, hiçbir değişiklik yapmadan kendisine bırakı-lan bölgede yapımcının markası ile yeniden satan tek satıcının, tek satıcılık hakkını6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine dayanarak üçüncü kişilerekarşı ileri sürebilmesi de mümkün değildir.Tek satıcılık sözleşmelerine üçüncü kişilerin paralel ticaret hakkını kısıtlayıcıve mutlak tekel sağlamaya yönelik olarak konulacak hükümler, RekabetKanunu’nun 4. maddesine aykırılık teşkil edecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu türsözleşmelerin, grup muafiyeti tebliğlerinden yaralanmaları da mümkün olamayacaktır.
Tek satıcının sahip olduğu tekel hakkının, yer, zaman ve sözleşme konusu olan mallar bakımından sınırlanması gerekir. Yapımcı ile sözleşme ilişkisi içerisinde bulunmayan üçüncü kişilere karşı ise tek satıcının, yapımcı ile aralarında yapılmış olan tek satıcılık sözleşmesine dayanarak ileri sürebileceği herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Doktrinde, bazı durumlarda tek satıcının tekel hakkını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesinin sözleşme dışı sorumluluk kurallarına ve özellikle TTK'daki haksız rekabet hükümlerine göre mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Yapımcıdan satın aldığı malları, hiçbir değişiklik yapmadan kendisine bırakı- lan bölgede yapımcının markası ile yeniden satan tek satıcının, tek satıcılık hakkını 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine dayanarak üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesi de mümkün değildir. Tek satıcılık sözleşmelerine üçüncü kişilerin paralel ticaret hakkını kısıtlayıcı ve mutlak tekel sağlamaya yönelik olarak konulacak hükümler, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine aykırılık teşkil edecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu tür sözleşmelerin, grup muafiyeti tebliğlerinden yaralanmaları da mümkün olamayacaktır.