Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Açısından Türkiye’nin Sağlık ve Enerji İlişkisi


Kalaycı N., Yavuz Tiftikçigil B.

the 2nd International Congress on Environment, Energy and Economics, Giresun, Turkey, 26 October 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler tarafından Eylül 2015’te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17 maddeden oluşan SKA genel olarak yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefleyen evrensel bir çağrı niteliğindedir. 17 maddeden üçüncüsü olan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”ın amacı sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak ve yedincisi olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji”nin amacı herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamaktır. Sağlık ve kaliteli yaşam ile erişilebilir temiz enerji amaçları arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı Birleşmiş Milletlerin 2016 yılında yürürlüğe koyduğu SKA’lardan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” ve “Erişilebilir ve Temiz Enerji” açısından Türkiye’nin var olan durumunu analiz ederek iki amaç arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk bölümde araştırmanın ilerleyen bölümlerine altyapı oluşturması açısından Türkiye’nin sağlık ve enerji görünümü incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye’nin SKA açısından genel görünümü analiz edilecek, Türkiye’nin Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam ve Erişebilir ve Temiz Enerji maddeleri açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Son bölümde ise iki amaç arasındaki ilişki Türkiye açısından analiz edilmiştir.