Effects of Caffeine on Weight Management


Creative Commons License

KABLAN Ş., ERDEM N. Z.

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi , vol.6, no.1, pp.85-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Obesity, which is rapidly increasing all over the world, has become a serious public health problem. Safe, widely available, and affordable anti-obesity strategies are needed to combat this epidemic problem. In this direction, caffeine, whose anti-obesity effects are frequently emphasized, is the most consumed physioactive substance worldwide. Approximately 80% of individuals all over the world consume caffeine every day, and this has led to increased interest in the effects of caffeine on human health. Many studies have shown that caffeine can affect weight management and health through many mechanisms. In this review, it is aimed to summarize the studies on the effects of caffeine on weight control and its potential mechanisms. In recent studies, it has been concluded that caffeine intake can create a negative energy balance by regulating appetite, increasing thermogenesis and lipolysis, and may be associated with a decrease in the risk of obesity in this way, but there are also conflicting results in the literature. In addition, it should be taken into consideration that there are differences between individuals in the effectiveness of caffeine and that excessive consumption may have negative physiological effects. As a result of the studies examined, it was concluded that a moderate intake of caffeine from natural sources such as coffee, not exceeding 400 milligrams per day, can be used for weight control in a healthy diet program.
Tüm dünyada büyük bir hızla artan obezite, ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Salgın boyutundaki bu sorunla mücadele etmek için güvenli, yaygın olarak bulunan ve uygun fiyatlı obezite karşıtı stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda ağırlık yönetimi üzerindeki etkilerine sıklıkla vurgu yapılan kafein dünya genelinde en çok tüketilen fizyoaktif maddedir. Tüm dünyadaki bireylerin yaklaşık %80’i her gün kafein tüketmektedir bu da kafeinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine olan ilginin artmasına neden olmuştur. Kafeinin çeşitli mekanizmalar yoluyla ağırlık yönetimi ve sağlık üzerinde etkilerinin olabileceği birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu derlemede kafeinin vücut ağırlığı üzerindeki etkileri ve potansiyel etki mekanizmaları konusunda yapılan çalışmaların özetlenmesi amaçlanmıştır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, kafein alımının iştahı düzenleyip, termogenezi ve lipolizi arttırarak negatif enerji dengesi oluşturabileceği ve bu yolla obezite riskinin azalması ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır ancak literatürde birbiriyle çelişen sonuçlar da sıklıkla görülmektedir. Ayrıca kafeinin etkinliğinde bireysel farklılıkların olduğu ve fazla miktarda tüketiminin olumsuz fizyolojik etkilerinin de olabileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer konulardır. İncelenen çalışmalar neticesinde kahve gibi doğal kaynaklardan günde 400 miligramı aşmayacak şekilde ılımlı bir kafein alımının sağlıklı bir beslenme ve diyet programında kilo kontrolü amacıyla kullanılabileceği kanısına varılmıştır.