Evaluatıon of Renal Functıons in Dıabetıc and Non-Dıabetıc Pregnancy


Creative Commons License

Macit Ç.

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2023, pp.311-312

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311-312
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Diabetes is a metabolic disorder based on the inability of the pancreas to secrete enough insulin or the insufficient use of the produced insulin. Various complications can occur as a result of diabetes. One of them is nephropathy. The objective of this study is to compare the kidney functions of pregnant diabetic and non-diabetic pregnant women. Our study is a retrospective study. The study was carried out in a private university hospital after obtaining ethics committee approval. In this study, age, height, weight and serum creatinine values of twenty-nine (29) diabetic and thirtyeight (38) non-diabetic pregnant women were scanned and recorded. Then, the estimated glomerular filtration rate (eGFR) was calculated. Changes in kidney functions were analyzed by the statistical program SPSS 21 v. As a result of the evaluation, the eGFR value in diabetic pregnant women was found to be significantly lower than in non-diabetic pregnant women (p<0.001). The serum creatinine value was found to be significantly higher in diabetic pregnant women compared to non-diabetic women (p<0.001). In conclusion, we can say that diabetes affects renal functions during pregnancy and should be followed carefully in this process.

Diyabet pankreasın yeterli miktarda insülin salgılayamaması ya da üretilen insülinin yeterli miktarda kullanılamamasına dayanan metabolik bir hastalıktır. Diyabet sonucu çeşitli komplikasyonlar oluşabilir. Bunlardan biri de nefropatidir. Bu çalışmanın amacı diyabetik hamile ve diyabetik olmayan hamile kadınların böbrek fonksiyonlarını karşılaştırmaktır. Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır. Çalışma özel bir üniversite hastanesinde etik kurul onayı alındıktan sonra gerçekleştirildi. Çalışmada 29 diyabetik gebe ve 38 diyabetik olmayan gebe kadının yaş, boy, kilo, serum kreatinin değerleri tarandı ve kayıt edildi. Daha sonra, tahmini glomerular filtrasyon oranı (eGFR) hesaplandı. Böbrek fonksiyonlarındaki değişimler istatistik programı SPSS v. 21 kullanılarak analiz edildi. Değerlendirme sonucunda diyabetik gebe kadınlarda eGFR değeri diyabetik olmayan gebe kadınlara göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0,001). Serum kreatinin değeri ise diyabetik hamile kadınlarda diyabetik olmayanlara göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001). Sonuç olarak, diyabet hastalığının hamilelikte renal fonksiyonları etkilediğini ve bu süreçte dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.