SECTORAL DETERMINATIONS IN HEALTH COMMUNICATION


BÜYÜKASLAN A.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.3, pp.2-10, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Erciyes İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2-10
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Context/content in health communication, is the primary point in question. When we use it as a completion, health communication, which contains many communication activities like doctor-patient, patient-doctor, interpersonal communication, institutional communication, mass communication, should not be considered as one dimensional communication. In this study, health communication will be discussed within a conceptual framework; first, in order for health care communication activities to work well, it will focus on the approaches of health workers towards the subject, and then it will focus on communication-based approaches expressed by health workers on the conceptual approach of communication. Hence, proposals will be presented in terms of realization of communication. Within the scope of this study, proceedings books which are belonged to IV. and the V. National Health Performance and Quality Congress’ held by the Turkish Ministry of Health, were scanned and a total of 152 papers were included in the research which includes communication and communication related issues. The solution recommendations are than addressed in the context of the communication centered problems of the health workers and their solution proposals to these problems. In the literature, the applicability of some certain behavioral models of psychology in health communication has been expressed. It is stated that these studies may serve as a model for solving the problems encountered in health communication in terms of institutional communication and interpersonal communication as well as providing examples in the field of health communication.
Sağlık iletişimi ya da sağlıkta iletişimde öncelikli olarak bir bağlam/kapsam durumu sözkonusu olmaktadır. Bir tamlama olarak kullandığımızda, doktor-hasta, hasta-doktor, kişilerarasıiletişim, kurumsal iletişim, kitle iletişimi gibi birçok iletişim etkinliğini içerisinde barındıransağlık iletişimi tek boyutlu bir iletişim olarak ele alınmamalıdır. Bu çalışmada, sağlık iletişiminikavramsal çerçevede ele alınacak, hedef kitlesi insan olan sağlık ve iletişimin sağlıklı bir şekildegerçekleşmesi için öncelikli olarak sağlık çalışanlarının konuya yaklaşımları üzerinde durulacak,daha sonra iletişimin kavramsal yaklaşımı çerçevesinde sağlık çalışanlarınca dile getirileniletişim temelli yaklaşımlara sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi açısından öneriler sunulacaktır.Bu çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen IV. ve V. Uluslararası SağlıktaPerformans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler kitapçığı taranmış, toplam 152 bildiri metnindeniletişim ve iletişimle ilgili olarak dile getirilen tespitlere yer verilmiş, sağlık çalışanlarınıniletişim merkezli sorun ve önerileri çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Literatürdepsikoloji biliminde yer alan kimi davranış modellerinin, sağlık iletişiminde uygulanabilirliğikonusunda yapılan çalışmalar dile getirilmektedir. Bu çalışmalarla, sağlık iletişimi alanındaörnek uygulamalara yer verilmesine, kurumsal iletişim ve kişilerarası iletişim açısından sağlıkiletişiminde karşılaşılan sorunların çözülmesine de örneklik teşkil edebileceği dile getirilecektir.