TRUS biyopside pozitif tümör odak sayısı ile serum seks hormon bağlayıcı globulin arasında ilişki mevcuttur Pilot çalışmanın sonuçları


AKBULUT M. F., AYTAÇ Ö., KÜÇÜKDURMAZ F., ŞANLI M. Ö., ÖNEM K., MUT T., ...More

20.ULUSAL TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 06 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes