Türkiye’de 2003-2016 Yılları Arasında Temel Sağlık Göstergelerinin Joinpoint Regresyon Yöntemi ile Analizi


YİĞİT P., KUMRU S.

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, vol.11, no.1, pp.47-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier