Anxiety and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic


Creative Commons License

ATAÇ Ö., SEZEROL M. A., TAŞÇI Y., HAYRAN O.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.18, no.1, pp.47-57, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.20518/tjph.767187
  • Journal Name: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-57
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, the anxiety and insomnia levels of healthcare workers were investigated during the COVID-19 pandemic. Methods: The population of this cross-sectional study was the healthcare workers serving in a district health directorate. The data was collected through questionnaire forms which were applied through face-to-face interviews. The form, which consisted of three parts, included questions about the descriptive characteristics of the participants, the Generalized Anxiety Disorder-7 Test and the Insomnia Severity Index. Results: 85.6% (n=149) of the study population was reached. The mean age was 35.70 ± 9.27 and 71.5% of the participants were women. 82.3% were college graduates and 10.8% were physicians. 31.5% of all participants worked in the public health services and 24.6% of them worked in oral and dental health centers. While 33.1% of the workers continued their usual duties in the pandemic period, 27.7% of them were working on case tracing and 16.9% of them in the Public Health Management System. 19.2% of the participants were diagnosed with COVID-19. 52.3% of the workers had generalized anxiety disorder and 53.1% of them presented with insomnia. 36.9% of the participants had both generalized anxiety disorder and insomnia. According to education level, high school graduates were the group that had the lowest proportion of anxiety disorder and insomnia (p=0.029; p=0.031, respectively). Conclusions: Anxiety and insomnia are common in district health directorate workers who are at the frontline against the pandemic. The protection of healthcare workers is an important part of the measures to be taken during the pandemic. In order to provide sufficient human resources both in maintaining the well-being of workers and of healthcare services; the mental health problems of healthcare workers should be given high priority. Only thus can the important healthcare services they provide to society continue without disruption.
Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi döneminde görev yapan sağlık çalışanlarınınanksiyete ve uykusuzluk düzeyleri incelenmiştir. Yöntem: Kesitsel türde olan bu çalışmanınevrenini bir ilçe sağlık müdürlüğünde görevli sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Veriler yüz yüzegörüşme yoluyla uygulanan anket formlarıyla toplanmıştır. Üç bölümden oluşan anket formundakatılımcıların tanımlayıcı özelliklerine yönelik sorular, Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Testi veUykusuzluk Şiddeti İndeksi yer almaktadır. Bulgular: Çalışma evreninin %85.6’sına (n=149)ulaşılmıştır. Yaş ortalaması 35.70±9.27 olup %71.5’i kadındır. %82.3’ü üniversite mezunu,%10.8’i hekimdir. Halk sağlığı hizmetleri biriminde görev yapanlar tüm personelin %31.5’ini;ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapanlar ise %24.6’sını oluşturmaktadır. Katılımcıların%33.1’i pandemi döneminde de aynı görevine devam ederken, %27.7’si vaka filyasyonu,%16.9’u ise Halk Sağlığı Yönetim Sistemi işlemlerinde görev yapmaktadır. COVID-19 tanısıalanların oranı %19.2’dir. Çalışanların %52.3’ünde yaygın anksiyete bozukluğu, %53.1’indeuykusuzluk mevcuttur. Hem yaygın anksiyete bozukluğu hem de uykusuzluk olanların oranı%36.9’dur. Öğrenim durumuna göre, lise mezunları anksiyete bozukluğu ve uykusuzluğun en azolduğu gruptur (sırasıyla p=0.029; p=0.031). Sonuç: Pandemiyle mücadelede ön safta görevyapan ilçe sağlık müdürlüğü personelinde yaygın anksiyete bozukluğu ve uykusuzluk sıkgörülmektedir. Çalışanların korunması pandemi döneminde alınması gereken önlemlerin önemlibir parçasıdır. Hem çalışanların iyilik halinin sürdürülmesi hem de sağlık hizmetlerininyürütülmesinde yeterli insan kaynağını sağlayabilmek için sağlık çalışanlarının ruh sağlığısorunlarına önem verilmelidir. Bu sayede hem çalışanların sağlıkları korunacak hem de toplumasundukları sağlık hizmeti aksamadan devam edecektir.