NURSING STUDENTS' OF AUTONOMY AND SUBMISSIVE BEHAVIOURS: FOUR-YEAR FOLLOW UP


GÖKTAŞ S., ÖZHAN F., SABUNCU N., KÖSE S., ŞENTURAN L.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.175-181, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-181
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Objective: This longitudinal study aims to examine nursing students' level of autonomy and submissive behaviors, development and changes, and the relationships between them. Methods: The sample comprised 53 students. Data were collected at the end of each academic year, through "Student Information Form, Submissive Behavior Scale and Sociotropy-Autonomy Sub-Scale". Analysis was performed using rating descriptive statistical methods (percentage, arithmetic mean), Wilcoxon test, Bonferroni, and analysis of variance. Findings: The participants' mean score in the autonomy scale was 71.58±15.42 in the 1st year and 74.86±17.47 in the 4th year. Mean score for the Submissive Behaviors Scale was 32.27± 7.92 in the 1st year and 32.07±8 in the 4th year. Difference between the 1st year and 4th year mean scores was not significant in both scales (p> 0.05). Conclusion: The results of this study showed that nursing students' submissive behaviors decreased with the increase in their professional knowledge and experience; and their autonomy was found to be positively affected; however, this change was not at the desired level.
Hemşirelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışları ve Otonomi: Dört Yıllık İzlem Amaç: Longitidumal olarak yapılan araştırma hemşirelik öğrencilerin otonomi ve boyun eğici davranışlarının düzeylerini, gelişimi ve değişimini ve aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 53 öğrenci oluşturdu. Veriler öğrenci bilgi formu, "Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği" ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği'nin "Otonomi" alt ölçeği ile, her öğretim yılının sonunda toplandı. Değerlendirmede dağılım ölçütleri, Wilcoxon Testi, Bonferroni ile Varyans Analizi kullanıldı Bulgular: Öğrencilerin otonomi ölçeği puan ortalamaları birinci sınıfta 71.58±15.42 son sınıfta 74.86±17.47; boyun eğici davranışlar ölçeği puan ortalamalarının birinci sınıfta 32.27±7.92 son sınıfta 32.07±8 olduğu belirlendi. Birinci ve dördüncü sınıf puan ortalamaları arasındaki fark her iki ölçekte de anlamlı değildi (p>0.05). Sonuçlar: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin, mesleki bilgi ve deneyimleri geliştikçe boyun eğici davranışlarında bir gerileme oluşmuş ve otonomilerini pozitif olarak etkilendiği ancak bu değişimin istenen düzeyde olmadığı sonucuna varıldı.