Çocuklarda Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma


Egeli D., Karadoğan M. T., Ustabaş Kahraman F.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.5, no.3, pp.194-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bitkisel ürünler çocuklarda hastalıklardan korunmak, hastalıkları tedavi etmek veya tedaviyi desteklemek amacıyla aileler tarafından kullanılmaktadır. Bu araştırmada, çocuklarda bitkisel ürünlerin kullanım gerekçeleri, kullanım sıklığı ve ailelerin bu ürünler hakkındaki bilinç düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma kesitsel bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ailelerin demografik özellikleri ve araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Türkiye'nin farklı illerindeki ebeveynlere anketin linki gönderilerek ebeveynlerin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya toplam 620 ebeveyn katılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için frekans, yüzde alma teknikleri ve ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %80,3'ü çocuğu için bitkisel ürün kullanmıştır. Katılımcıların 335'i hastalıklardan korumak, 156'sı tedavi, 202'si tıbbi tedaviye destek amacıyla kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %48,9'u bitkisel ürünleri eczaneden temin ettiğini belirtmiş, %38,7'si bitkisel ürünü doktor tavsiyesiyle kullandığını belirtmiştir. Ebeveynlerin çocukları için en çok grip ve soğuk algınlığı, öksürük durumlarında ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla bitkisel ürün kullandığı tespit edilmiştir. Ebeveynlerin çocukları için en çok ıhlamur, nane-limon, zencefil, cadı fındığı, zerdeçal kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Ebeveynler çocuklarını hastalıklardan korumak veya hastalıkları tedavi etmek gibi çeşitli amaçlarla ve farklı sıklıklarla bitki ve bitkisel ürünleri kullanmaktadır. Sonuçlarımıza göre ebeveynlerin yarısından fazlası doktor, eczacı gibi sağlık profesyonellerinin tavsiyesi ile bitkisel ürünleri kullanmakta, yaklaşık yarısı da bitkisel ürünleri eczanelerden temin etmektedir. Bitkisel ürün kullanan ebeveynlerin %79,37'si fayda görmüş, yalnızca %0,2'si zarar gördüğünü bildirmiştir. Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bitki ve bitkisel ürünlerin akılcı kullanımına yönelik yeterli verinin sağlanması, ailelerin ve sağlık personelinin bu konudaki duyarlılığının artırılması önemlidir.