The Role of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Weight Management


Creative Commons License

ATAN R. M., ERDEM N. Z.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.49, no.2, pp.97-105, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 49 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33076/2021.bdd.1476
  • Journal Name: Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-105
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Obesity is defined as abnormal or excessive fat accumulation in the body and is considered a pandemic disease. Obesity, which causes many metabolic diseases, also increases the health costs of countries seriously. It is seen that permanent treatment is essential when approached holistically. The combination of medical nutrition therapy, exercise, and behavior modification is known to be the most effective treatment method. In addition to these methods, omega-3 polyunsaturated fatty acids are thought to be effective on weight loss. Since linoleic acid and α-linolenic acid synthesis cannot be performed in the human body, they must be provided with foods. In particular, it is suggested that omega-3 polyunsaturated fatty acids such as eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) may affect weight loss through different metabolic changes. However, these effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids are still unclear when the researches are examined. The purpose of this review article is to present current information about the role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in weight management and their proposed effect mechanisms in the literature.
Obezite; vücutta anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır ve pandemik bir hastalık olarak kabul edilir. Birçokmetabolik hastalığın oluşmasına neden olan obezite, aynı zamanda ülkelerin sağlık maliyetlerini de ciddi düzeylerdeartırmaktadır. Bütüncül olarak yaklaşıldığında kalıcı tedavi çözümlerinin elzem olduğu görülmektedir. Tıbbi beslenmetedavisi, egzersiz ve davranış değişikliği kombinasyonunun en etkili tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir. Bu yöntemlereek olarak omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin vücut ağırlık kaybı üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.Linoleik asit ve α-linolenik asit sentezi insan vücudunda gerçekleştirilemediği için besinler ile alınması gereklidir.Özellikle eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) gibi omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin, farklımetabolik değişiklikler yoluyla vücut ağırlık kaybı üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Ancak, yapılan araştırmalarincelendiğinde omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin bu etkileri belirsizliğini korumaktadır. Bu derleme yazının amacı;vücut ağırlık yönetiminde omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin rolü ve önerilen etki mekanizmaları hakkında literatürdeyer alan güncel bilgilerin sunulmasıdır.