Evaluation of the effect of long-term N95 (FFP2) mask usage on blood oxygen saturation and dentist comfort


Creative Commons License

CEYLAN G., EMİR F.

Acta Odontologica Turcica, vol.39, no.2, pp.45-51, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17214/gaziaot.994450
  • Journal Name: Acta Odontologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-51
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the effect of longterm use of N95 masks on dentists’ oxygen saturation values and pulse rates due to dental procedures performed during the COVID-19 pandemic, and to determine the subjective complaints that occur during use. MATERIALS AND METHOD: A total of 60 volunteer dentists (24 males and 36 females) between the ages of 21-65 (mean 31.43±9.44) were included. Saturation and pulse rate records before and after 6 hours of continuous use of the N95 mask were recorded using a pulse oximeter. Participants scored subjective symptoms ranging from 1 to 10, including questions about nausea, headache, dizziness, visual impairment, shortness of breath, tachycardia, confusion, communication difficulties, fatigue, breath odor, mask moisture, temperature, and itching. RESULTS: There were significant changes between pre- and post-values of oxygen saturation after 6 hours continuous use of N95 mask (day 1: p=0.012 and day 3: p=0.02), but this difference was not clinically significant. Pulse rates of the participants were checked before and after the N95 use, and no significant difference was found (p=0.455, p=0.479, p=0.053). Among the subjective complaints, itching and temperature were found to be higher in women than in men. Complaints of moisture, temperature, and communication difficulties in the male group, and complaints of moisture, temperature, and itching in the female group received relatively high scores within each group. Nausea, visual impairment, temperature, and itching scores in the female group were significantly higher than the male group (p=0.001). CONCLUSION: According to the results of this study, 6 hours of continuous use of the N95 mask might not clinically affect the oxygen saturation and pulse rates of dental professions. Subjective complaints of nausea, visual impairment, temperature, and itching were observed higher in women than in men.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi boyunca yapılan dental işlemlerde uzun süre N95 maske kullanımının, diş hekimlerinin oksijen satürasyon değerleri ve nabız atım hızları üzerindeki etkisini değerlendirmek ve kullanım boyunca oluşan subjektif şikayetleri belirlemekti. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya N95 maskesi kullanan 21-65 yaş (ortalama 31.43±9.44) arası toplam 60 (24 erkek ve 36 kadın) gönüllü diş hekimi dahil edildi. Satürasyon ve nabız kayıtları, N95 maskesi kullanılmadan önce ve 6 saat sürekli kullanımdan sonra parmak tipi puls oksimetre kullanılarak kaydedildi. Katılımcılara mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntı, bilinç bulanıklığı, iletişim zorluğu, yorgunluk, nefes kokusu, maske-nem, sıcaklık ve kaşıntı ile ilgili soruları içeren subjektif semptomları 1-10 arasında puanlandırdıkları ölçme testi yapıldı. BULGULAR: Kullanım öncesi ve 6 saat boyunca N95 takılması sonrasında, başlangıç ve sonuç oksijen satürasyon değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görüldü (1. gün: p=0.012 ve 3. gün: p=0.02). Ancak bu farklılık klinik olarak anlamlı değildi. Katılımcıların N95 kullanımı sonrasında nabız değerlerine bakıldı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p=0.455, p=0.479, p=0.053). Erkeklerde maske içinde oluşan nem, sıcaklık ve karşılıklı iletişim zorluğu şikayetleri, kadınlarda ise nem, sıcaklık ve kaşıntı şikayetleri nispeten yüksek skorlar aldı. Kadın grubunun mide bulantısı, görme bozukluğu, sıcaklık ve kaşıntı skorları erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p=0.001). SONUÇ: N95 maskesinin 6 saat sürekli kullanımı diş hekimlerinin oksijen satürasyon ve nabız atım değerlerinde klinik olarak anlamlı bir etki göstermedi. Kadınlarda mide bulantısı, görme bozukluğu, sıcaklık ve kaşıntı şikayeti değerleri erkeklere göre daha yüksek görüldü.