“Men (Also) Cry!”: The Construction Of Masculinity And The Cycle Of Violence in The Context Of Gender Roles


ÇELİK GÜMÜŞ G.

Fe Dergi, vol.8, no.2, pp.1-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.1501/fe0001_0000000161
  • Journal Name: Fe Dergi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on how to build masculinity in the context of gender roles and turn into violence. Within this focus, it is aimed to address male violence with the feminist perspective excluded some shallow and inadequate discussions which are about individual or physiological characteristics. Because the construction of masculinity and male violence are configured, developed and maintained by the patriarchal system as an aim and a product of masculine social structure. Some critical recommendations are presented towards addressing the trouble points in men violence without rationalization and generalized men violence. Considering the milestones in the process of masculinity socialization and presented solutions are aimed to make changes in social structure. The structure is problematic for all aspects and contains some elements which are supporting all forms of violence. Nevertheless, in macro level a multi-dimensional changes must be carried out for especially women and children and other groups that are under pressure in the society (like disabled, elderly, LGBTQI, asylum seekers and of course other men who are outside the hegemonic masculinity).
Bu çalışma, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkekliğin nasıl inşa edildiğine ve şiddet sorunsalınanasıl dönüştüğüne odaklanmaktadır. Bu odak çerçevesinde erkek şiddetini, bireysel ya da fizyolojik kimiözelliklere bağlayan sığ ve yetersiz tartışmalardan arındırarak feminist perspektifte ele almakamaçlanmaktadır. Çünkü erkeklik inşası ve erkek şiddeti, eril toplumsal yapının bir amacı ve ürünüolarak ataerkil sistem tarafından yapılandırılmakta, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Erkek şiddetinigenelleştirip rasyonelleştirmeden, süregiden toplumsal yapı içindeki sorunlu noktalara vurgu yapılarakçözüm yönünde çeşitli öneriler getirilmektedir. Erkekliğin sosyalizasyon sürecindeki dönüm noktalarıdikkate alınarak sunulan çözüm önerileri, en temelde toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşümlerihedeflemektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz yapı, tüm boyutlarıyla sorunludur ve şiddetin her türünüdestekleyen unsurları içinde barındırmaktadır. Ancak makro düzeydeki çok boyutlu bir değişim vedönüşümün, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumda baskı altında olan diğer gruplar(engelliler, yaşlılar, lgbtqiler, sığınmacılar ve tabi ki hegemonik erkeklik dışında kalan ya da kalmaihtimali sürekli olan erkekler) için gerçekleştirilmesi gerekmektedir.