Spor, Şiddet ve Medya: Sorunlar ve Eğilimler


Creative Commons License

Untila Kaplan O.

, IV. Başkent Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023, pp.505-506

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.505-506
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Spor, insanın kendisiyle ve başkalarıyla yerleşik kurallar çerçevesinde mücadelesini temsil etmektedir. Sporda şiddet, bu kuralların ihlâli ve aşırı fiziksel güç uygulanarak rakibin yaralanması ile ortaya çıkmaktadır. Medya ise, sporda şiddeti ortaya çıkaran nedenler arasında yer almaktadır. Sporda şiddetin medyanın da katkısıyla arttığına inanılsa da medyanın toplumda sürekli olarak yerine getirilmesi gereken eğitici bir işlevi olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda günümüzde toplumsal bir sorun haline gelen sporda şiddet ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi öne çıkaran çalışmalar özellikle araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2023 yılında Türkiye’de spor, şiddet ve medya bağlamında yazılan akademik makalelerinde incelenen sorunları ve eğilimleri tespit etmektir. Bu, sahadaki durumun güncel bir analiz yapılmasına ve sporda şiddetle mücadelede medyanın yeri ve rolü yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de en çok kullanılan arama motorlarından biri Google Akademik’te spor, şiddet ve medya anahtar sözcükleri ile tarama yapılmıştır. Sonuç olarak, 2130 makale filtrelenmiş ve bunlardan belirlenen hedeflerin kapsamına karşılık gelen 16 makale analiz edilmek üzere seçilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, başlığında “spor” ve “şiddet” kelimeleri bulunan makaleler, ardından spor, şiddet ve medya ilişkisini açık bir şekilde analiz eden makaleler incelenmiştir. Sistematik literatür taramasından geçirilen akademik makalelerin incelemesinin ardından, 2023 yılında araştırmacıların dikkatini çeken en popüler konuların, spor alanında cinsel istismarın yanı sıra, sporcuların şiddet içeren davranışların sıklığı ve saldırganlık düzeyleri ile ilgili konular olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2023 yılında sporda şiddetle ilgili makale sayısı, sporda şiddet ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi ele alan akademik makale sayısının 8 katını aştığı anlaşılmıştır. Bu sonuç, özellikle sporda şiddet konusunda Türk toplumunda kitle iletişim araçlarının eğitici rolünün hâlâ önemsiz olduğunu göstermektedir. Dijital çağın toplumunun giderek şiddet eylemlerine maruz kaldığı koşullarda kitle iletişim araçlarının eğitici işlevinin kullanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu öneri, sporda şiddetle mücadelede de faydalı görülmektedir. Sporda şiddet ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi inceleyen akademik çalışmaların önümüzdeki yıllarda artması, kitle iletişim araçlarının Türk toplumunda eğitici işlevini yerine getirdiğinin kanıtlarından biri olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Şiddet, Medya, Medyanın Eğitici İşlevi