Effect of prophylactic Polishing protocols and mouthrinses on the surface roughness of different Adhesive restorative materials


TOZ AKALIN T., DEMİR B., ÖZTÜRK BOZKUR F., GÖZÜKARA BAĞ H. G., TUNCER S.

7tepe Klinik, vol.12, no.2, pp.17-24, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-24
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of prophylactic polishing protocols and mouth rinses on surface roughness of different tooth colored restoratives that were generally preferred for Class V cavities.Materials and Methods: A reinforced conventional glass ionomer, a resin modified glass ionomer, a flowable, and a nanohybrid composite were used. Forty specimens for each restorative materials were fabricated and polished and baseline surface roughness (Ra) measurements were obtained by a profilometer. Then the specimens were divided into two groups according to prophylactic polishing pro-tocols: ultrasonic scaling or ultrasonic scaling and air polishing. Following Ra measurements prophy-lactic polishing protocols groups were divided into two subgroups for two different mouth rinses im-mersion and Ra measurements were obtained afterwards. Finally the specimens were re-polished and Ra values were recorded. Results: Prophylactic polishing protocols, especially air polishing, resulted in significant increases in surface roughness (p<0.001) while mouth rinses had minimal effects (p>0.05). Re-polishing proce-dures decreased surface roughness values. Tested glass ionomers showed worse surface roughness values compared with resin composites. Conclusion: Result of this research indicated that prophylactic polishing protocols increased surface roughness values of restorative materials, especially glass ionomers.
Amaç: Bu çalışmanın amacı profilaktik polisaj protokolleri ve ağız gargaralarının genellikle sınıf V kaviteler için tercih edilen farklı adeziv restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Güçlendirilmiş geleneksel cam iyonomer, rezin modifiye cam iyonomer, akışkan composit ve nanohibrid kompozit kullanılmıştır. Her restoratif materyalden 40 örnek hazırlanmış, polisaj yapılmış ve profilometre ile başlangıç yüzey pürüzlülüğü ölçümleri elde edilmiştir. Örnekler daha sonra profilaktik polisaj protokollerine göre iki gruba ayrılmıştır: ultrasonic temizleme; ultrasonic temizleme ve air polishing. Ra değerlerinin elde edilmesinin ardından gruplar iki alt gru-ba ayrılmış ve farklı iki ağız gargasına maruz kalmış ve Ra değerleri elde edilmiştir. Son olarak örnekler tekrar polisajlanıp son Ra ölçümleri alınmıştır. Bulgular: Profilaktik polisaj protokolları, özellikle air polishing, yüzey pürüzlülüğünde anlamlı derecede artışa sebep olurken (p<0.001), ağız gargaraları etkisi az olmuştur (p>0.05). Tekrar polisajlama uygulaması yüzey pürüzlülüğünü değerlerini düşürmüştür. Kompozitlerle karşılaştırıldığında test edilen cam iyonomerler daha kötü yüzey pürüzlülüğü değerleri vermiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucu profilaktik polisaj protokollerinin restoratif materyallerin özellikle cam iyonomerlerin yüzey pürüzlülüğünü artırdığını göstermiştir.