Applied examination of dry and wet day occurrences via Markov chain approach


Koçak K., Şen Z.

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.22, no.6, pp.479-487, 1998 (Scopus) identifier identifier

Abstract

The Markov chain is a probabilistic model used with stochastic processes in many branches of science such as meteorology and hydrology. This model is utilized to evaluate persistence and allows the use of combinatorial probability estimates including initial and transitional probabilities. These probabilities contain useful information that can be used in such activities as agriculture, construction (especially in water engineering), industry, tourism, and autdoor community activities such as fairs and athletic events. In this paper, the Markov chain approach was applied to 30 years of daily precipitation data recorded at Göztepe meteorology station. It was found that this data can be modelled successfully by a first-order Markov chain.
Markov zinciri, stokastik süreçlere uygulanan bir olasılık modeli olup meteoroloji, hidroloji vb. bilim dallarında ısrarlılığın (persistans) incelemesinde, başlangıç ve geçiş olasılıkları ile verilen bir peryot için kurak veya yağışlı dönemlerin olasılıklarının hesaplanmasında kullanılır. Bu olasılıklar, inşaat (özellikle su mühendisliği), tarım, endüstri, turizm, spor vb. alanlarda kullanılabilecek önemli bilgiler taşımaktadır. Bu çalışmada Markov zinciri yaklaşımı, Göztepe meteoroloji istasyonu'nda ölçülmüş olan 30 yıllık günlük toplam yağış verilerine uygulanmıştır. Bunun sonucunda Göztepe yağış verilerinin 1. mertebeden Markov zinciri yaklaşımı ile modellenebileceği ortaya konmuştur.