Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması


DEMİRBAŞ H.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.119-120, pp.133-166, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 119-120
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.133-166
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Honour and dignity are personal merits that personality right protects. People have honour and dignity since birth, they also have it as a response of their attitude and behavior within the scope of their relations in social, economic, vocational etc in social life. Besides natural people, juridical people have right over honour and dignity. Honour and dignity of natural people are related with it s field of activity. Associations and foundations that founded for answering the purpose of various needs in social life, are appreciated by society depending upon success on their activities. Estimation of association and foundation by society means it s social reputation. For trading companies paying it s debts on time at goods and services market, gain confidence and credibility to perform it s commitment, means commercial reputation. Besides commercial reputation, there also is social reputation for trading companies in consequence of activities such as sponsorship etc. in order to answer social needs. Social and commercial reputation of associations, foundations and trading companies are under protection of personality right for continuity of it s activities. Against the attacks that damage reputation, necessary protection is ensured with Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations, also with some specific code regulations.
Onur ve saygınlık kişilik hakkının koruduğu kişisel değerlerden biridir. Kişiler onur ve saygınlığa doğuştan sahip oldukları gibi toplumsal hayattaki sosyal, ekonomik, mesleki vb. ilişkiler kapsamındaki tutum ve davranışlarına bağlı olarak toplum tarafından karşılık görmek suretiyle de sahip olurlar. Onur ve saygınlık üzerindeki hak gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler için de mevcuttur. Tüzel kişilerin onur ve saygınlığı, tüzel kişinin faaliyet alanına iliş- kindir. Toplumsal hayatta var olan çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan dernek ve vakıfların faaliyetlerindeki başarısına bağlı olarak toplum tarafından takdir görür. Toplum nezdindeki dernek ve vakfa ilişkin değerlendirme onun sosyal itibarını ifade eder. Ticaret şirketleri bakımından ise mal ve hizmet piyasalarındaki borcuna sadık olma, taahhütlerini ifa etme bakımından uyandırdığı güven ve kredibilite o ticaret şirketi için ticari itibar olarak ifade edilir. Ticari itibarın yanı sıra toplumsal ihtiyaçları karşılama amaçlı sponsorluk vb. faaliyetleri dolayısıyla ticaret şirketleri için sosyal itibarın da varlığı söz konusudur. Dernek, vakıf ve ticaret şirketlerinin sosyal ve ticari itibarı, faaliyetlerinin devamlılığı bakımından kişilik hakkının koruması kapsamındadır. İtibarı zedeleyen saldırılara karşı hem Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde hem de bazı özel kanun düzenlemelerinde gerekli koruma sağlanmıştır.