The effectiveness of anterior capsule polishing during cataract surgery on posterior capsule opacification time


BAYBORA H., AYDIN A. O., KOÇAK İ., KAYA F.

Glokom Katarakt, vol.8, no.1, pp.17-20, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-20
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Purpose: To assess the effect of anterior lens capsule polishing (ACP) during cataract surgery on the posterior capsule opacification (PCO) time in patients who underwent uneventful cataract extraction with phacoemulsification and intraocu- lar lens (IOL) implantation. Materials and Methods: In this retrospective study, we reviewed the charts of patients who underwent cataract surgery and then Nd:YAG lazer capsulotomy due to PCO lowering visual acuity under 0.5. The patients who had implantation of a same type IOL following ACP and who had the records of postoperative 1st month, 6th month and yearly follow-up exami- nations were included in the study. A control group was also constituted of consecutive patients who underwent the same surgery without ACP and Nd:YAG laser capsulotomy. The clinical characteristics of patients and time interval between cataract surgery and Nd: YAG laser capsulotomy were compared statisticaly between two groups. Results: Thirty-seven eyes of 37 patients were eligible for ACP and control groups. Mean age was 63.73±11.64 years (range, 49-79 years) in ACP group, and 63.14±10.6 years (range, 45-77 years) in control group. 15 of 37 subjects (41%) were male, and 22 (59%) were female in ACP group, and 20of 37 subjects (54%) were male, and 17 (46%) were female in control group. The mean time interval between cataract surgery and Nd: YAG laser capsulotomy were 35.65±8.82. months (range, 18-59 months) in ACP group, and 27.48±8.99. months (range, 10-33 months) in control group. This time interval was statistically significantly longer in ACP group (p<0.001). Conclusion: Although cleaning up of lens remnants by ACP does not prevent PCO, it can delay its occurrence.
Amaç: Fakoemülsifikasyon yöntemiyle sorunsuz katarakt cerrahisi yapılan ve göz içi lensi (GİL) konulan hastalarda cerrahi esnasında gerçekleştirilen ön kapsül temizliğinin (ÖKT) arka kapsül opaklaşması (AKO) süresi üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak yapılan bu çalışmada, yaşa bağlı katarakt sebebiyle servisimizde ameliyat edilmiş, sonrasında AKO gelişmesi sonucu görme keskinliğinin 0.5’in altına düşmesiyle Nd:YAG lazer kapsülotomi uygulanmış has- taların dosyaları gözden geçirildi. Bu hastalardan; ameliyat sırasında ÖKT yapıldıktan sonra aynı tipte keskin kenarlı GİL konmuş ve ameliyat sonrası 1. ay, 6. ay ve yıllık kontrolleri kayıt altına alınmış olgular saptandı. Bu olgularla aynı dönemde ameliyat edilmiş ancak ÖKT uygulanmamış, sonrasında gelişen AKO sebebiyle kapsülotomi yapılmış birbirini takip eden hastalardan aynı olgu sayısında bir kontrol grubu oluşturuldu. İki grubun klinik özellikleri ve Nd:YAG lazer kapsülotomiye gidiş zamanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: ÖKT yapılmış grup ve kontrol grubu 37 hastanın 37 gözünden oluştu. Ortalama yaş ÖKT grubunda 63.73±11.64 (49-78) yıl, kontrol grubunda 63.14±10.6 (45-77) yıldı. ÖKT grubunda hastaların 15’i erkek (%41), 22’ si kadın (%59), kontrol grubunda ise 20’si erkek (%54), 17’ si kadındı (%46). Ortalama kapsülotomiye gidiş zamanı ÖKT grubunda 35.65±8.82 (18- 59) ay, kontrol grubunda ise 27.48±8.99 (10-33) aydı. Bu süre ÖKT grubunda istatistiksel olarak daha uzundu (p<0.001). Sonuç: Ön kapsülde lens kalıntılarının temizlenmesi AKO gelişimini engellememekle birlikte ortaya çıkış zamanını geciktirmektedir