EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SECTOR, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY WITH VAR ANALYSIS


KALKAVAN H., ETİ S.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.22, pp.56-74, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 22
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.56-74
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between the banking sector, economic growth and industrial production in Turkey. Within this framework, annual data for the period 1980-2018 were evaluated with the VAR model. The findings show that there is a mutual relationship between economic growth and bank loans. It is determined that the decrease in economic growth will have an increasing effect on bank loans in the following period. In parallel, bank loans also positively affect the economic growth in the next period. When these findings are taken into consideration, it is very important for the banking sector to operate effectively for a long-term and sustainable economic development. On the other hand, banks should be able to determine their customers' risk profiles by performing the credibility analysis of their customers correctly. In this context, legal regulations for the banking sector play an important role. With the help of these regulations, both the efficiency of the banking sector should be increased and the banks' risk taking will be prevented
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki ekonomik büyüme, bankacılık sektörü ve sanayi üretimi arasındaki karşılıklıilişkinin belirlenmesidir. Bu çerçevede, 1980-2018 dönem aralığındaki yıllık veriler Vektör Otoregresyon (VAR)modeliyle test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ekonomik büyüme ve banka kredileri arasında karşılıklı birilişki olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik büyümenin azalmasının bir sonraki dönemde banka kredileri üzerindeartırıcı bir etki yaratacağı belirlenmiştir. Buna paralel olarak, banka kredilerinin de bir dönem sonraki ekonomikbüyümeyi pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Söz konusu bulgular dikkate alındığında, uzun vadeli vesürdürülebilir ekonomi için bankacılık sektörünün etkin bir şekilde faaliyetini sürdürebilmesi oldukça önemlidir.Diğer taraftan, bankaların kredi verirken müşterilerinin kredibilite analizini doğru bir şekilde yaparakmüşterilerin risk profillerini belirleyebilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bankacılık sektörüne yönelik yapılacakyasal düzenlemeler önemli rol oynamaktadır. Söz konusu düzenlemeler ile hem bankacılık sektörünün etkinliğininartırılması hem de bankaların arışı risk almasını önüne geçilmesi gerekmektedir.