COVID 19 and Ethical Problems in Emergency Departments


CAN Ç., SARIHAN A., GÜLLÜPINAR B., KORAN S., BÜLBÜL E., ÜNLÜER E. E.

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, vol.60, no.1, pp.30-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 60 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Ege Klinikleri Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.30-35
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Aim The basic ethical principles of the medicine are autonomy benefit do no harm justice solidarity sense of duty trust and reciprocity We aimed to interpret the most common ethical problems associated with the pandemic who admitted to emergency department with the suspicion or diagnosis of COVID 19 disease by using the survey form Materials and Method The population of the study consisted of patients with fever sore throat shortness of breath and diarrhea who admitted to the emergency COVID 19 clinic between 15 April 2021 15 May 2021 Statistical analyses were conducted using statistical package for social sciences software version sciences ( software version 23 0 SPSS Chicago, USA) Descriptive statistical methods and the person chi square test were used in the analysis of the data analyses Statistical significance level was determined as p< 0 05 Results: The mean age of the patients was between 45.05 + 18.1, 134 (51.0%) were male and 129 (49.0%) were female. While 150 (57.0%) patients who participated to the study stated that they did not have any knowledge about the drugs which were used in the treatment of COVID- 19 but 113 (43.0%) patients emphasized that they had sufficient information about these drugs. Of the 106 (40.3%) patients who involved in this study underlined that the drugs which were used in the treatment of COVID-19 were useless but 19 (7.2%) patients thought that these drugs were very useful. Although 162 (61.6%) patients who participated in the study stated that they had no difficulty in reaching their relatives during their COVID-19 follow-up period but 90 (34.2%) of the patients keynoted that they had some difficulties in the same issue. A statistically significant ratio was found in the favour of female gender between vaccination, hospitalization rates and presence of delayed chronic diseases due to COVID-19 pandemic. Conclusion: Knowing medical ethics during the pandemic period will facilitate the detection and management of possible ethical problems that can be seen in the emergency departments.
Giriş Tıbbın temel etik ilkeleri otonomi, fayda, zarar vermemek, adalet, dayanışma, görev bilinci, güven ve karşılıklılıktır Biz bu çalışmada COVID 19 şüphesi veya tanısıyla acil servise başvuran hastalarda pandemi ilişkili en sık görülen etik sorunları anket formu aracılığıyla sorgulayarak yorumlamayı hedefledik Materyal Metod Çalışmanın evrenini 15 Nisan 2021 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil COVID 19 polikliniğine başvuran ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve ishal gibi semptomları olan hastalar oluşturdu Bu hastalara anket formu dağıtılarak veri analizi yapıldı Araştırma verileri SPSS 23 0 programı aracılığıyla değerlendirildi Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında pearson ki kare testi ve fisherin kesinlik testi kullanıldı İstatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0 05 olarak belirtildi Bulgular Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 45 05 18 1 aralığında olup 134 ’ü erkek 51 0 ve 129 ’u bayan 49 0 idi Çalışmaya katılan 150 57 0 hasta COVID 19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgisi olmadığını söylerken, 113 43 0 hasta ilaçlar hakkında yeterli bilgisi olduğunu ifade etti Çalışmaya katılan hastaların 106 ’sı 40 3 COVID 19 tedavisinde kullanılan ilaçların faydasız olduğunu ifade ederken, 19 ’u 7 2 çok faydalı olduğunu vurguladı Çalışmaya katılan 162 61 6 hasta COVID 19 tanısı/şüphesiyle takip edildiği süre içinde yakınlarına ulaşma konusunda zorluk çekmediğini ifade ederken, 90 34 2 hasta aynı konuda zorluk çektiklerini vurguladı Cinsiyet ve COVID 19 aşısı yaptırma, hastaneye yatış oranları ve ertelenen hastalık varlığı arasında kadın cinsiyet lehine anlamlı istatistiksel oran saptandı Sonuç Pandemi döneminde tıp etiğini bilmek acil serviste görülebilecek olası etik sorunların saptanmasında ve yönetiminde kolaylık sağlayacaktır