Perceptions of Democracy in Turkey: Gender, Ethnic, and Religious Dynamics


AKBOĞA DEMİR S., ŞAHİN O.

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.57, pp.1-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26650/jecs356672
  • Journal Name: JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-28
  • Keywords: Definitions of democracy, Turkey, identity groups
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Utilizing 60 interviews, we examine how people belonging to different gender, ethnic, and sectarian groups in Turkey define democracy and the democratic state. An analysis of the interviews reveals that women emphasize gender equality, while Kurds and Alevis focus on rights and freedoms in their definitions of democracy. Male Sunni Turks, on the other hand, focus on economic welfare. On the basis of these results, we argue that identity groups that have a problematic relationship with the state are more likely to define democracy in terms of rights and freedoms, whereas those who do not have a problematic relationship with the state are more likely to consider economic issues as central to democracy. This research also examined people’s expectations of a democratic state. When male Sunni Turks indicated that equality is among their expectations of a democratic state, they formulated it in terms of the state realizing economic equality. Female Sunni Turks, Kurds, and Alevis, on the other hand, emphasized the provision of equality among different ethnic and religious groups in their expectations of a democratic state. These important differences among identity groups in Turkey in terms of their attitudes toward democracy and the democratic state illustrate the problems involved in consolidating democracy as well as significant challenges in lessening social differentiation regarding this issue.
Bu araştırmada, Türkiye’de farklı cinsiyet, etnik ve mezhep gruplarına mensupkişilerin, demokrasi ve demokratik devlet tanımları 60 adet yarı-yapılandırılmışyüz yüze görüşmeye dayanarak çalışılmıştır. Bu görüşmelerde, çeşitli etnikve dini kimliklere ve sosyo-ekonomik gruplara ait bireylerle konuşulmuştur.Görüşmelerin analizi sonucunda, demokrasiyi tanımlarken, kadınların cinsiyeteşitliği üzerinde durduğu, Kürtlerin ve Alevilerin hak ve özgürlüklere, SünniTürk erkeklerin ise ekonomik refaha odaklandıkları görülmüştür. Bu bulgularadayanarak, devletle tartışmalı bir ilişki içerisinde olan kimlik gruplarınındemokrasiyi hak ve özgürlükler açısından tanımlamaya, devletle bu şekildebir ilişki içerisinde olmayan grupların ise demokrasiyi tanımlarken ekonomikkonuları merkeze almaya daha eğilimli olduğu ortaya konmuştur. Çalışmadaayrıca katılımcıların demokratik devletten beklentileri de incelenmiştir.Görüşmelerin bu bölümünde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Sünni Türkerkeklerin demokratik devletten beklentileri arasında eşitlik bulunduğudurumlarda bile, bu görüşmecilerin daha çok ekonomik eşitliğin belirli birölçüde sağlanmasını kastettikleri anlaşılmıştır. Bunun aksine, Sünni Türkkadınlar, Kürtler ve Aleviler, demokratik devletten beklentilerinin arasındafarklı etnik ve dini gruplar arasında eşitliğin sağlanması olduğunu ifadeetmişlerdir. Türkiye toplumunu oluşturan bu kimlik gruplarının demokrasiye vedemokratik devlete ilişkin tutumlarındaki bu önemli farklılıklar, Türkiye’de hemdemokrasinin konsolide edilmesi hem de bu konudaki toplumsal ayrışmanınazaltılması yönündeki sorunlara işaret etmektedir.